Terveellä suulla on helppo hymyillä!

09.08.2021

Ankkuri-hankkeen blogeissa on paljon kirjoitettu päihteiden, erityisesti tupakan ja nuuskan, käytön yleisyydestä ammattiin opiskelevien keskuudessa. Kouluterveyskyselyt kertovat karua kieltään vaikkakin tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt viime vuosina, paitsi nuuskan käytön osalta.

Itselleni erityisen tärkeä asia on suun terveys ja siihen liittyvät seikat. Ja valitettavasti myös näiden suhteen ammattikoululaisten tavat ja tottumukset ovat selkeästi huonommat kuin lukiolaisten. Ammattiin opiskelevien nuorten keskuudessa kouluruoan syöminen päivittäin on vähäistä ja toisaalta energiajuomien käyttö yleistä.

Suomen Hammaslääkäriliitto suosittaa hampaiden harjausta kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla, mutta tämä ei toteudu ammattikoululaisten keskuudessa, erityisesti pojat ovat laiskoja hampaiden harjaajia.

Tiedämme että kouluruokailun syömättä jättämisen seurauksena naposteltavaa haetaan usein lähikaupasta tai -kioskista. Tällöin ruoan ravintosisältö ja mahdollisesti sokerimäärä saattavat olla hammasterveydelle haitallisia. Päivittäin toistuessaan tämä on merkittävä riski suun ja hampaiston terveydelle.

Lisäksi energiajuomien kulutus on lisääntynyt viime vuosina myös ammattikoululaisten keskuudessa. Näiden juomien ongelmana on niiden matala pH-arvo, jonka seurauksena hampaiden kovakudos, kiille, ohenee eli tapahtuu eroosiota. Tämä ei tapahdu hetkessä, ja siksi nuoren onkin ehkä vaikeaa ymmärtää näiden juomien haittavaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Tupakkatuotteiden käyttö näkyy usein suun terveydessä haitallisesti, mutta kuten happamien juomien kohdalla, niidenkään terveysvaikutukset eivät välttämättä näy nopeasti.

Nuoret elävät ns. tässä hetkessä, eivätkä jossain tulevaisuudessa mahdollisesti näkyvät uhkakuvat omassa terveydessä aina jaksa kiinnostaa. Valitettavasti kuitenkin esimerkiksi nuuskan aiheuttamat ienvetäymät eivät palaudu koskaan, vaan ovat pysyvä jälki nuuskan käytöstä.

Nuoren elämässä tapahtuu paljon muutoksia täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Yksi niistä on maksuttoman hammashoidon päättyminen. Enää nuorille ei myöskään tule vuosittaisia kutsuja suun ja hampaiden terveystarkastukseen, vaan nyt heidän pitää itse huolehtia ajanvarauksesta. Suomessa toteutetaan yksilöllistä suun terveyden tarkastusväliä, mutta jokaisen olisi hyvä käydä hammashoidossa vähintään kahden-kolmen vuoden välein. Tämä asettaa nuoren ottamaan vastuuta omasta suun terveydestään ja samalla myös muustakin terveydestä.

Koulutuspäällikkö Ojanen esitti omassa blogissaan huolensa tulevien sote-ammattilaisten työssäjaksamisesta ja siitä, etteivät nuoret ota vastuuta omasta terveydestään käyttämällä tupakkatuotteita, vaikka hoitoalalle valmistuvatkin. Itse kannan huolta siitä, miten tulevat ammattilaiset huolehtivat asiakkaidensa suun terveydestä, jos eivät arvosta omaansa. Suun terveys on osa kokonaisterveyttä ja yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muukin terveyteen liittyvä osa-alue.

Hyvä suun terveys lisää yleistä hyvinvointia ja elämän laatua.

Ankkuri-hankkeen toimesta järjestetyt terveyskioskit ovat erinomainen keino tuoda esille suun terveyden tärkeyttä sekä tupakkatuotteiden aiheuttamia haittoja suussa. Suunhoidon osaamisalaopiskelijat ovatkin avainasemassa, kun seuraavia terveyskioskeja suunnitellaan, jotta saamme hyödynnettyä heidän asiantuntijuuttaan suun terveyttä koskevissa asioissa.  Opiskelijatovereiden jakamana tieto voi saavuttaa paremmin kuulijansa kuin opettajan tai vanhempien antamana.

Terveellä suulla on helppo hymyillä ja maailmakin hymyilee sinulle takaisin!

 

Ankkuripaikalla

Marianne Takatalo

Terveysalan opettaja

Turun ammatti-instituutti