Hyvinvointijohtamisen mallinnus perustuu yhteisöllisyyteen

ANKKURI-hankkeessa laadittiin hyvinvointijohtamisen malli Turun ammatti-instituutin hyvinvointi- ja päihteettömyystyön perustaksi. Nuorten haastatteluista ja henkilöstön kyselyn vastauksista......

Hankkeen artikkelikokooma on julkaistu

Ankkuripaikalla – näköaloja ammattikoulun opiskelijoiden terveyden edistämiseen -artikkelikokooma on julkaistu. Tuoreessa julkaisussa esitellään Master School -opiskelijoiden opinnäytetöinä......

Ammattikouluopiskelijoille suunnattu hankewebinaari tukee nuorten hyvinvointia

Kolmivuotinen ANKKURI-hanke päättyy loppusyksyllä 2022. Hankkeen loppuseminaari ammattiin opiskeleville  järjestetään perjantaina 23. 9. klo 8.30-12.30 webinaarilähetyksenä kaikkiin Turun......