Ankkurivalo-blogisarja käynnistyy kesäkuussa

ANKKURI-hanke käynnisti uuden Ankkurivalo-blogisarjan, johon kootaan lyhyitä kirjoituksia tutkitusta tiedosta hankkeen aihepiiristä. Tavoitteena on oikean, systemaattisesti kootun tiedon......

Tutkimus: Ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttö vähentyi korona-aikana

Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja STM:n rahoittamassa ANKKURI-hankkeessa selvitettiin varsinaissuomalaisten ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttöä COVID-19 -epidemian aikana.......

Terveyskioski tarjoaa tietoa ja tukea ammattikoululaisille syksyllä

ANKKURI-hankkeen toiminnassa korostuvat nuorten yhteisöihin ja toimintaympäristöihin sijoittuvat terveydenedistämisen toiminnot. Yhtenä tärkeimpänä ammattikouluihin vietävänä konseptina......