Ankkuripaikka-blogi on toimitettu blogi. Sen toimituskuntaan kuuluvat viestintävastaava Aleksi Rajamäki (Turun AMK) ja projektipäällikkö Minna Salakari (Turun AMK).

Fyysisen hyvinvoinnin mittari ohjaa ammattikouluopiskelijat liikkeelle

Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnissa on huomattavia eroja. Ammattikoulussa opiskelevien nuorten terveystottumusten on todettu olevan epäterveellisiä ja heidän elintapoihinsa liittyy......

Millä mielellä? -kysely laadittiin osaksi Ankkurinappi-sovellusta

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat laativat opinnäytetyönään Millä mielellä? -mielialamittarin. Mittarin tarkoituksena on kartoittaa nuorten mielialaa, ja se liitetään osaksi......

Miten Covid-19-pandemia on vaikuttanut nuorten mielenterveyteen?

Tiedetään, että Covid-19-pandemia on vaikuttanut nuoriin suurilta osin negatiivisesti.  Pandemian vaikutus on haitallisin niille nuorille, joilla on jo ennestään mielenterveydellisiä ongelmia,......