Ankkuripaikka-blogi on toimitettu blogi. Sen toimituskuntaan kuuluvat viestintävastaava Aleksi Rajamäki (Turun AMK) ja projektipäällikkö Minna Salakari (Turun AMK).

Kolme havaintoa ympäristön vaikutuksista nuorten nikotiinin käyttöön

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on maailmanlaajuisesti tunnistettu ongelma, johon voidaan vaikuttaa mm. kouluympäristössä: koulussa toteutetuilla interventioilla on vaikutettu nuorten......

Maahanmuuttajanuoret tarvitsevat tukea hyvinvointinsa tukemiseen

THL:n mukaan monissa maahanmuuttajaryhmissä päihteiden käyttö on vähäistä, mutta riski päihteiden käytölle on suurempi koettujen haasteiden, sosiaalisen tuen puuttumisen ja nykyisen......

Mitkä ovat hyvinvointijohtamisen peruspalikat? Opiskelijoiden tarpeita ja toiveita hyvinvointijohtamiseen

ANKKURI-hankkeen viimeinen toimintavuosi keskittyy hyvinvointijohtamiseen. Hankesuunnitelman mukaisesti toteutamme Bikva-arviointimallin keinoin Turun kaupungin ja Turun ammatti-instituutin......