Koulut avainasemassa terveyttä edistävässä toiminnassa

24.08.2020

ANKKURI-hankkeen nuortenraadit ovat käynnistyneet. Ensimmäisessä nuortenraadissa pohdittiin ammattikoululaisten hyvinvointia, elintapoja ja terveyden edistämistä sekä terveyteen liittyviä voimavaroja ja haasteita, toisessa sitä, millä tavoin juuri ammattikoululaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää. Opiskelijat pohtivat, mitä nuoret tarvitsevat, miksi ja miten omasta hyvinvoinnistaan olisi helpoin huolehtia ja tehdä siitä rutiininomaista – arkista.

Vaikka ammattikoululaisilla on monenlaisia haasteita elintapoihin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä elämänhallintaan liittyen, todettiin heillä olevan myös runsaasti erilaisia arjessa kannattelevia voimavaroja – perhe, ystävät, kouluympäristö, luonto ja arkiset rutiinit auttavat jaksamaan ja motivoitumaan.

Yhdeksi tärkeimmäksi voimavaraksi nuortenraatilaiset mainitsivat kouluympäristön ja luotettavat aikuiset.

Raati oli yksimielinen siitä, että niin koti- kuin kouluympäristönkin läsnä olevat aikuiset takaavat turvallisuuden tunteen ja lisäävät ammattikoululaisten yleistä hyvinvointia ja kohentavat sitä kautta elintapoja.

Kouluruoka, ulkoilu, liikunta ja uni mainittiinkin arjen tärkeiksi voimavaroiksi ja ”hyvinvoinnin peruskallioksi”. Jos näistä yhdessäkin on puutteita, vaikuttaa se aina kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Nuortenraadin mukaan ammattikoululaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita ovat muun muassa huonot kotiolot, heikot elintavat, päihteet ja päihteiden helppo saatavuus, mielenterveysongelmat ja huono itsetunto. Myös stressi, uupumus ja nuorten omat kielteiset asenteet ovat hyvinvoinnin haasteita.

Näihin haasteisiin voidaan puuttua ja vaikuttaa tukemalla nuoria siellä, missä he ovat: koulussa. Koululla on merkittävät mahdollisuudet integroida terveyttä edistävää toimintaa koulupäiviin ja opetukseen.

Mitä enemmän virikkeitä, ohjeita ja välineitä on tarjolla, sitä houkuttelevammaksi terveellinen tekeminen muodostuu. Tällöin myös esimerkiksi tupakalla käyminen vähenee, sillä ”nuorilla on muuta mielessä!”

Ammattikoululaiset saattaisivat liikkua enemmän ja säännöllisesti, mikäli se tapahtuisi kouluajalla ”siinä kaiken muun ohessa”. Liikkumisen uskottiin lisääntyvän, mikäli toiminnoille olisi ohjausta ja kunnolliset välineet ja osallistujia olisi useita. ”Nuoret haluavat toimia niin kuin vertaiset!”

Ammattikoululaisille kouluruoka on ilmainen. Siitä huolimatta arviolta vain 40 % opiskelijoista syö lounaan koulussa. Nuortenraadin mukaan ruoka on mautonta ja ruokajonot liian pitkät – kiljuva nälkä taltutetaan suklaalla, juomilla ja muilla epäterveellisillä välipaloilla.

Raati tuumi, että yksi erinomainen ja kokeilemisen arvioinen terveysrasti voisi olla aamupuuro koululla. Se olisi hyvä lähtökohta päivälle: ”Kun puurolle mentäisiin yhdessä opettajan johdolla, tulisi se syötyä ja jaksaisi opiskella paremmin.”

Nuoret kaipaavat kouluihin integroitua, tavalliseen arkeen ja opiskeluun helposti linkittyviä toimia, toimintaa ja asiallista ohjausta. Yhdessä tekeminen tehostaa omasta hyvinvoinnista huolehtimista, ja vertaisilta saa tarvittaessa apua ja tukea. Ulkopuolisia luennoijia ja kokemuskouluttajia toivotaan tiedonantajaksi, ja ammattikoululaiset voivat haastaa myös toinen toisiaan koulun käytävillä ja välituntisin sekä erilaisissa teemapäivissä.

”Kun yhdessä tekemisestä ja liikkumisesta tehdään jokapäiväinen tapa, se alkaa myös tuntua hyvinvoinnissa. Ei teekään mieli tupakkaa, alkoholia tai nuuskaa!”

Valistuksen aika on siis ohi.

 

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

FT, pt. opettaja ja ANKKURI-projektipäällikkö