Nuortenraadit käynnistyivät Turun ammatti-instituutissa

18.08.2020

ANKKURI-hankkeen tärkeimpiä perusperiaatteita on toimia yhdessä nuorten kanssa. Toiminta perustuu nuorten tarpeisiin ja voimavaroihin. Nuoret pääsivät mukaan ANKKURIIN, kun nuortenraatitoiminta käynnistyi koronarajoitusten jälkeen elokuussa Turun ammatti-instituutissa (TAI). Raadit kokoontuvat säännöllisesti koko hankkeen ajan muutaman kerran lukukaudessa.

Nuortenraadin tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluviin ja tarjota heille mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja edistää nuorten asioita. Raadin tehtävänä on muun muassa osallistua nuorille suunnatun toiminnan ideointiin ja uusien toimintatapojen luomiseen.

”Nuoret tarvitsevat luotettavia aikuisia!”

Ensimmäisessä nuortenraadissa pohdittiin ammattikoululaisten hyvinvointia, elintapoja ja terveyden edistämistä sekä terveyteen liittyviä voimavaroja ja haasteita. Nuortenraatiin osallistuivat lähihoitajaopiskelijat ANKKURI-hankkeen projektipäällikkö Minna Salakarin ja TAI:n lehtori Marja Gustafssonin johdolla.

Vaikka nuorten mukaan ammattikoululaisilla on monenlaisia haasteita elintapoihin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä elämänhallintaan liittyen, todettiin heillä olevan myös runsaasti erilaisia arjessa kannattelevia voimavaroja – perhe, ystävät, kouluympäristö, luonto ja arkiset rutiinit auttavat jaksamaan ja motivoitumaan.

Yhdeksi tärkeimmäksi voimavaraksi nuoret mainitsivat kouluympäristön ja luotettavat aikuiset. Raati oli yksimielinen siitä, että ”sellaiset aikuiset, joihin voi luottaa” takaavat turvallisuuden tunteen ja lisäävät ammattikoululaisten yleistä hyvinvointia ja siten kohentavat elintapoja. Myös kouluruoka, ulkoilu ja liikunta mainittiin tärkeinä voimavaroina arjessa.

Heikot elintavat ja uupumus hyvinvoinnin haasteina

Nuortenraadin mukaan ammattikoululaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita ovat muun muassa huonot kotiolot, heikot elintavat, päihteet ja päihteiden helppo saatavuus, mielenterveysongelmat ja huono itsetunto. Haasteiksi koituvat usein myös puhelimen jatkuva käyttö, stressi, uupumus ja nuorten omat kielteiset asenteet.

”Ammattikoululaisilla saattaa olla myös tosi vähänlaisesti resursseja, niin taloudellisia kuin muitakin”, raatilaiset totesivat. Hylätyksi tulemisen pelko ja huono seura – vertaispaine – saattavat ohjata nuoria epäedullisille poluille.

Yhteisesti kerran päätteeksi päädyttiin siihen, että sekä nuorten voimavarat että hyvinvoinnin haasteet vaikuttavat heidän terveysvalintoihinsa ja terveyden edistämisen työn toteuttamiseen.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö

Minna Salakari

minna.salakari@turkuamk.fi

p. 040 730 7877