ANKKURit on nostettu! Hankekevät täynnä uutta tietoa ja yhdessä tekemistä

29.01.2021

Vuosi on lähtenyt ANKKURI-hankkeessa mukavasti liikkeelle. Koronaepidemiasta huolimatta tavoitteena on toteuttaa laaja hanke aikataulussa maaliin. Sen takaavat hankkeessa toimivat huipputyypit – saamme yhdessä aikaan hyvää jälkeä!

Kohtaamme hankkeessa ammattikouluopiskelijoita ja heidän lähiaikuisiaan. Vuoden aikana toteutamme muun muassa terveyskioskeja, pidämme nuortenraateja ja järjestämme Ammattilaiset nuorten elämäntapaohjauksen tukena -koulutuksen. Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten ja Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusohjeita. Siksi meillä on koronaepidemian jatkuessa valmius toimia myös etäyhteyksin.

Tarjoamme noin kahdellekymmenelle Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opiskelijalle opinnäytetyömahdollisuuden. Tuloksista odotetaan uudenlaisia keinoja nuorten terveyden edistämiseen ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. Yhteinen nimittäjä kaikissa opinnäytetöissä on konkreettinen tuotos. Ensimmäisistä tuloksista ja tuotoksista kuulemme viimeistään syksyyn aikana.

Hankkeen alkukartoituskyselyyn (n=477) vastaaminen on suljettu ja vastausten analysointi on alkanut. Kyselyllä kartoitetaan 15–29-vuotiaiden ammattiin opiskelevien nuorten itse arvioimaa terveydentilaa ja elintapoja. Erityisesti sillä selvitetään nuorten ja nuorten aikuisten asenteita päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöä kohtaan. Lisäksi kysymysten avulla kartoitetaan nuorten omasta hyvinvoinnista huolehtimisen keinoja. Ensimmäiset tulokset saataneen julkisuuteen kevään aikana.

Ensivuoden alussa valmistuvan Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjan hankejulkaisun suunnitelma ja sisältö on tehty. Olemme nimenneet kirjoittajat artikkeleille. Kirjoittajina toimivat asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat yhdessä. Keväällä on edessä julkaisun tärkein työ: artikkelien käsikirjoitusten kirjoittaminen. Loppuvuodesta julkaisu on jo taitto- ja painovaiheessa.

ANKKURIn laajan toiminnan toteuttamisen mahdollistaa hyvin sujuva yhteistyö. Tärkein perusperiaate on toimia yhdessä nuorten kanssa, joten valtaosa suunnittelusta, toiminnasta ja kehittämistyöstä tehdään Turun ammattikorkeakoulun ja yhteistyöammattikoulujen opiskelijoiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, Turun kaupungin, Turun ammatti-instituutin, Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen (NIKO II-projektin) kanssa.

Seuraa kuulumisiamme Turun ammattikorkeakoulun, ANKKURI-hankkeen ja yhteistyökumppaneidemme verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista!