ANKKURI-hankkeen viimeinen syksy starttaa vilkkaana

18.08.2022

Kolmivuotisen ANKKURI-hankkeen viimeisen syksyn toiminnassa toteutuvat mm. määrällinen loppukartoituskysely, terveyskioskit, terveyttä edistävä kampanja sekä päätösseminaarit ammattilaisille ja ammattikouluopiskelijoille.

Olemme aktiivisesti ja näkyvästi mukana Säkitön syyskuu -kampanjassa, jonka tarkoituksena on edistää nuorten nuuskattomuutta ja tukea heidän elintapavalintojaan. Tämän vuoden kampanjateema on “Paljasta hymysi!” . Kampanjan aikana perehdytään nuuskan vakutuksiin suunterveyteen.

Terveyskioski-toiminta järjestetään tänä syksynä pääasiassa osana Säkitön syyskuu -kampanjaa.  Ammattikouluopiskelijat osallistuvat terveyskioskiin omissa koulutaloissaan.

Syksyn pääkoulutustapahtumia on kaksi: ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatut päätösseminaarit. Koulutukset toteutuvat syyskuussa 2022.

Hankkeen loppukartoituskysely lähetetään Turun ammatti-instituutin opiskelijoille sähköisesti elo-syyskuussa, analyysi aloitetaan syyskuun alussa. Tulokset julkaistaan syys-lokakuun vaihteessa. Loppukartoitukysely on sama, johon nuoret vastasivat hankkeen alussa (alkukartoituskysely).

Turun ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-opiskelijat viimeistelevät opinnäytetöitään hankkeessa ja ovat mukana terveyskioski- ja koulutustoiminnassa. Hankkeen päättyessä valmistuu huikeita tuotoksia  erityisesti Turun ammatti-instituutin käyttöön!

Nyt alkanut hankekausi – viimeinen puoli vuotta – painottaa hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointistrategiseen työskentelyyn ja yhteistoimintamallien kehittämiseen. Olemme kartoittaneet Bikva-arviointimallin käyttöä ANKKURI-hankkeessa ja nyt sovellamme Bikva-mallia hyvinvointi- ja päihteettömyysjohtamisen mallin laatimisessa. Työskentelyn perustana ovat focus-ryhmä-haastattelut opiskelijoille, opettajille, koulutuspäälliköille sekä ylimmälle johdolle. Haastattelut toteutuvat syys-lokakuussa 2022.

Hankesyksy näyttää kaikkiaan aktiiviselta ja tuottoisalta. Jos haluat lukea lisää hankkeen tuotoksita ja toiminnasta, voit tutustua Ankkuripaikka-blogiin!

Lisätietoa hankesyksystä: projektipäällikkö Minna Salakari, minna.salakari@turkuamk.fi