Syksyn hankekoulutusten pääaiheina nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä päihteettömyyden hyödyt

30.05.2022

Kolmivuotinen ANKKURI-hanke päättyy loppusyksyllä 2022. Hankkeen loppuseminaarit sekä ammattiin opiskeleville että heidän parissaan toimiville ammattilaisille ja sote-alan opiskelijoille järjestetään syyskuussa. Koulutusaihekartoitus toteutettiin toukokuussa. Kartoitukseen vastasi kaikkiaan 39 ammattilaista ja 59 opiskelijaa.

Kartoituksen mukaan ammattilaisia kiinnostavat erityisesti nuorten päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttö ja terveys sekä päihteiden käytön puheeksi ottaminen. Opiskelijoita kiinnostavia aiheita olivat päihteiden ja nikotiinituotteiden vaikutus terveyteen, etenkin aivoterveyteen, sekä päihteet ja sosiaalinen ympäristö.

Avoimissa vastauksissa ammattilaisten työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä nuorten mielenterveys ja päihteettömyys olivat toivottuja aiheita. Kiinnostus erityisesti mielenterveyteen liittyvistä aiheista tuli esille kartoituksen tuloksista selvästi.

ANKKURI-hankkeen tuotoksista kiinnostavimmat aiheet olivat:

  • Nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteet
  • Millä mielellä? -kyselylomake ja Miten menee? -voimavaramittari
  • Terveysosaamisen lisääminen luovilla menetelmillä
  • Terveyden edistämisen toimintamalli
  • Terveyden edistämisen ja päihteettömyyden vuosikello
  • Tulevaisuuden terveyskioskitoiminta

Puhuja-asiantuntijoina sekä ammatilaiset että opiskelijat toivoivat erityisesti päihdetyöntekijää ja kokemusasiantuntijaa, sote-alan asiantuntijoita sekä julkisuuden henkilöitä.

Hankkeen syksyn koulutusohjelmat laaditaan toive- ja tarvekartoitusten perusteella. Koulutusohjelmat ja puhuja-asiantuntijat varmistuvat kesäkuussa.