ANKKURI-hankkeen syksy starttaa vilkkaana!

23.08.2021

ANKKURI-hankkeen syksyn toiminnassa toteutuvat mm. terveyskioskit, nuortenraadit ja monipuoliset koulutuskokonaisuudet.

Terveyskioski-toiminta järjestetään vallitsevassa koronavirustilanteessa pääasiassa Touko-terveysbussilla, jolloin suurten ryhmien kohtaamista sisätiloissa pystytään välttämään. Ammattikoulunuoret osallistuvat terveyskioskiin omissa pienryhmissään opettajan johdolla. Nuortenraatien kanssa suunnitellaan tulevaa hyvinvointitoimintaa, terveyskioskeja ja koulutuksia  etäyhteyksin ja pienryhmissä.

Syksyn pääkoulutustapahtumia on kaksi: 26.8. järjestettävä huoltajien koulutusilta ”Aikuistuva nuori ja päihteet” sekä loppuvuonna toteutuva nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus. Tästä tiedotamme lisää myöhemmin.

Olemme aktiivisesti ja näkyvästi mukana Säkitön syyskuu -kampanjassa, jonka tarkoituksena on edistää nuorten nuuskattomuutta ja tukea heidän elintapavalintojaan. Tämän vuoden kampanjateema on “Nuuska on **skaa!” Kampanjan aikana perehdytään nuuskan ympäristö- ja terveyshaittoihin.

Turun ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-opiskelijat työstävät omia opinnäytetöitään hankkeessa ja ovat mukana terveyskioski- ja koulutustoiminnassa. Loppuvuodesta valmistuu jälleen huikeita tuotoksia hankkeen ja Turun ammatti-instituutin käyttöön!

Nyt alkanut hankekausi – viimeinen kokonainen hankevuosi – painottaa hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointistrategiseen työskentelyyn ja yhteistoimintamallien kehittämiseen. Olemme kartoittaneet Bikva-arviointimallin käyttöä ANKKURI-hankkeessa ja seuraavassa vaiheessa sovellamme Bikva-mallia hyvinvointi- ja päihteettömyysjohtamisen mallin laatimisessa. Työskentelyn perustana ovat focus-ryhmä-haastattelut opiskelijoille, opettajille, koulutuspäälliköille sekä ylimmälle johdolle. Haastattelut toteutuvat loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022.

ANKKURI-hankkeen määrällinen tutkimus ja tulosanalyysi ovat Turun yliopiston väitöstutkija Anu Vaihekosken työn alla – mitähän kaikkea tuloksista lopulta syntyykään?

Hankesyksy näyttää kaikkiaan aktiiviselta ja tuottoisalta. Jos haluat lukea lisää hankkeen tuotoksita ja toiminnasta, voit tutustua Ankkuripaikka-blogiin!

Jos kiinnostuit opinnäytetyömahdollisuuksista, terveyskioskitoimintaan osallistumisesta tai koulutuksistamme, voit olla yhteydessä projektipäällikkö Minna Salakariin (minna.salakari@turkuamk.fi).