Ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttö koronavirusaikana -kysely käynnistyy 11.5.

11.05.2020

ANKKURI-hankkeessa on lähdetty selvittämään ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttöä COVID-19 -epidemian aikana. Epidemian myötä opetus on siirtynyt kokonaan etänä toteutettavaksi ja koulupäivän aikana tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä ei ole samalla tavalla saatavilla kuin ennen. Samoin vapaa-ajan harrastustoiminta on ollut rajoitettua.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät myös nuuskamarkkinoilla. Kun hallitus päätti rajoittaa liikennettä Suomeen,  nuuskan saatavuus heikentyi ja hinta nousi katukaupassa. Tulli ja EHYT ry ovat aiemmin arvioineet, että nuuskavarastot alkavat huveta myyjätahoilta. Tämä nostaa nuuskan hintaa selvästi. Lue kyselyn taustoista lisää uusimmasta blogista.

Nuorille suunnatussa sähköisessä kyselyssä (N=2500) kartoitetaan nikotiinituotteiden käyttöä ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa etäopetukseen siirtymistä ja sen aikana. Kysely on asiantuntijatyöryhmän laatima ja monitahoisesti esitestattu sekä ammattikoulun opettaja- ja kuraattori- että opiskelijatahoilla.

Kysely on käynnissä 11.5. – 31.5.20 välisen ajan Turun Ammatti-Instituutin ANKKURI-hankkeessa mukana olevissa koulutaloissa. Kyselyn tulokset raportoidaan kesäkuussa hankkeen kanavissa.