Vaikuttaako etäopetukseen siirtyminen nuorten nikotiinituotteiden käyttöön?

08.05.2020

Tiedetään, että nuorten nikotiinituotteiden käytön taustalla on useita tekijöitä. Perheellä ja ystäväpiirillä on todettu olevan suurin vaikutus siihen, millaisia asenteita nuori omaksuu nikotiinituotteisiin liittyen. Merkitystä asenteisiin on myös harrastuksilla ja roolimalleilla; esimerkiksi jääkiekkoilevien nuorten parissa nuuskan käyttö on tutkitusti yleisempää kuin muilla ikätovereilla.

Lisäksi tiedetään, että tupakointi on nuorten keskuudessa yleisempää, jos vanhemmat, sisarukset tai muut ikätoverit tupakoivat. Tupakointi on sosiaalinen tapahtuma ja se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, joten nuoren on helpompi liittyä kaveriporukan mukana tupakoimaan kuin kieltäytyä siitä.

ANKKURI-hankkeessa on lähdetty selvittämään ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttöä COVID-19 -epidemian aikana. Epidemian myötä opetus on siirtynyt kokonaan etänä toteutettavaksi ja koulupäivän aikana tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä ei ole samalla tavalla saatavilla kuin ennen. Samoin vapaa-ajan harrastustoiminta on ollut rajoitettua.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät myös nuuskamarkkinoilla. Kun hallitus päätti rajoittaa liikennettä Suomeen, monille nuuskamyyjille iski “pattitilanne”. Rajoitusten aikana nuuskan saatavuus on heikentynyt ja hinta katukaupassa noussut. Tulli ja EHYT ry ovat aiemmin arvioineet, että nuuskavarastot alkavat huveta myyjätahoilta. Tämä nostaa nuuskakiekon ja -tornin hintaa Iltalehden haastatteleman nuuskan käyttäjän mukaan selvästi – kun aiemmin kiekon sai viidellä eurolla, on sen hinta korona-aikana seitsemän euroa. Kokonaisen tornin hinta on noussut jopa 10 euroa.

Nuorille suunnatussa kyselyssä kartoitetaan heidän nikotiinituotteiden käyttöä ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa etäopetukseen siirtymistä ja sen aikana. Kysely on käynnissä 11.5. – 31.5.20 välisen ajan Turun Ammatti-Instituutin ANKKURI-hankkeessa mukana olevissa koulutaloissa. Kyselyn tulokset raportoidaan kesäkuussa hankkeen kanavissa.

 

Ankkuripaikalla

Anu Vaihekoski

Projektikoordinaattori