Nikotiinituotteet kiinnostavat ammattikoululaisia

03.03.2020

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on maailman laajuisesti tiedostettu ongelma. Vaikka tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa, on muiden tupakkatuotteiden käyttö  lisääntynyt. Nuoria kiinnostaa tupakkatuotteiden uutuudet ja heillä on liian vähän tietoa esim. nuuskan käytön terveysvaikutuksista. Me ANKKURI-hankkeessa teemme vaikuttavia ja pysyviä muutoksia ammattikoululaisten ja verkostotoimijoiden hyväksi.

Tutkimukset osoittavat, että tupakointi on nuorten keskuudessa vähentynyt ja se suuntaus jatkunee edelleenkin. Sen sijaan nuuskan käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Lisäksi markkinoille tulleet uudet tupakkatuotteet kuten sähkösavukkeet, kiinnostavat nuoria uutuudellaan ja erilaisuudellaan. Tämä osaltaan vaikuttaa nuorten halukkuuteen käyttää tupakkatuotteita.

Miksi nuoret käyttävät nikotiinituotteita?

Nuorten nikotiinituotteiden käytön taustalla olevia tekijöitä on useita. Perheellä ja ystäväpiirillä on todettu olevan suurin vaikutus siihen, millaisia asenteita nuori omaksuu nikotiinituotteisiin liittyen. Merkitystä asenteisiin on myös harrastuksilla ja roolimalleilla; esimerkiksi jääkiekkoilevien nuorten parissa nuuskan käyttö on tutkitusti yleisempää kuin muilla ikätovereilla.

On todettu, että nuorten keskuudessa tupakointi on yleisempää, jos heidän vanhempansa, sisaruksensa ja ikätoverinsa tupakoivat. Lisäksi näyttää siltä, että yleisintä käyttö on sellaisilla paikkakunnilla, missä nuorilla ei ole tietoa aikuisten suhtautumisesta nuuskankäyttöön tai nuuskaamisesta tuleviin rangaistuksiin.

Nuorten tietotaso, erityisesti nuuskan haittavaikutuksista, on heikko. He eivät tiedä nuuskan terveysvaikutuksista tai sen vaikutuksesta keskittymiskykyyn ja suorituskykyyn. Mielikuvat liittyvät urheilun ja erityisesti jääkiekon maailmaan, jossa nuuska mielletäänkin haitattomaksi erityisesti suorituskyvyn kannalta. Osa nuorista jopa uskoo nuuska parantaa suorituskykyä. Nuuskan käyttö ei näy ulkopuolisille yhtä helposti kuin tupakointi ja sen takia nuuskan käyttö koetaankin helpommaksi.

ANKKURISTA apua?

Nuoret kokevat tarvitsevansa enemmän ja jo varhain tietoa nuuskan haittavaikutuksista. Kun tähdätään nuorten päihteiden käytön vähentämiseen, vaikuttavinta on järjestää konkreettista, monipuolista ja osallistavaa toimintaa nuorille tutuissa ympäristöissä, kuten koulussa. Koulun on todettu olevan tehokas elintapaohjauksen ja päihdekasvatuksen toimintaympäristö. Siellä toteutetut yhteisölliset interventio-ohjelmat, jotka tähtäävät nuoren sosiaalisten kompetenssien ja taitojen kehittämiseen ja terveystiedon lisäämiseen, on koettu hyödyllisiksi ja vaikuttaviksi.

Juuri tähän tähdätään ANKKURI-hankkeessa, vaikuttaviin ja pysyviin muutoksiin ammattikoululaisten ja verkostotoimijoiden hyväksi!

 

Luotsin paikalla

Anu Vaihekoski

hankekoordinaattori