Vanhemmuus – tärkeä tehtävä, johon tarvitaan lisää arkista tukea

22.08.2022

Vanhempana oleminen on maailman tärkein tehtävä. Lapsuuden ja nuoruuden elinolot, tottumukset ja tavat vaikuttavat läpi nuoren elämän. Siksi vanhemmat tarvitsevat nuorten ohella tietoa ja tukea arjen sujumiseen.

Nuoren terveyden ja hyvinvoinnin perusasiat ovat teoriassa helppoja. Niihin kuuluvat monipuolinen ruokavalio, riittävä uni, hyvät vuorovaikutustaidot, mielekäs tekeminen ja päihteettömyys. Kahdella sanalla kuvattuna kyse on hyvästä arjesta.

Vanhemmuus ja nuoruus eivät aina mene niin kuin Strömsössä

Osa nuoruutta ovat itsensä löytäminen, mielialanvaihtelut, erilaiset kokeilut ja tarve seikkailuun. Nuoruus on ajanjakso, jolloin nuorelle sattuu ja tapahtuu helposti – niin hyvässä kuin pahassa. Vanhemman tulisi olla nuoren suhteen hereillä ja osattava joko löysätä tai kiristää ohjaksia juuri oikeissa kaarteissa.

Monen nuoren näkökulmasta vanhemmuudessa on tärkeintä ennustettava elämänrytmi, kasvatuksen turvallisuus ja arkisten asioiden toistuvuus.

Puhuttaessa nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista, on katse suunnattava myös vanhempien hyvinvointiin. Tiedetään, että vanhempien koulutus, sosioekonominen asema, taloustilanne, terveydentila – ja niissä tapahtuvat muutokset ­– vaikuttavat nuoren hyvinvointiin. Kun vanhempien vointi on hyvä ja taloustilanne kunnossa, niin elämänkriisit on helpompi ottaa vastaan.

Tukea ja apua kriisitilanteisiin kaikille vanhemmille

Helposti ajatellaan, että huomiota tulisi kiinnittää aina erityisesti niihin perheisiin, joissa voidaan pitkään tai jatkuvasti huonosti. Se pitää lähtökohtaisesti paikkaansa. Toisaalta on kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen perhe kohtaa ennalta arvaamattomia asioita. Erityisesti kriisitilanteissa kenen tahansa vanhemman toiminta voi olla ennalta arvaamatonta ja vaikuttaa kaoottiselta.

Kysymys kuuluukin, miten me voimme välittää tukea, apua ja läsnäoloa kaikille vanhemmille, nuorille ja perheille? Myös silloin, kun kaikki näyttää olevan ulospäin kunnossa, mutta perheen sisällä kuohuu. Tietävätkö perheen kaikki jäsenet, mistä tukea voi saada ajoissa ja matalalla kynnyksellä?

Hiljaiset varomerkit haltuun ajoissa

Väitän, että meillä on vielä paljon kehitettävää arjen hiljaisten varomerkkien tunnistamisessa. Niissä hetkissä, joissa vanhemmuus lipsuu, nuoren kokeiluvaihe jää päälle tai perheenjäsenen hyvinvointi alkaa rakoilla. Puhumme paljon ennaltaehkäisevistä ja ehkäisevistä toimista, mutta entä kun niistä ei ole ollut apua?

Tarvitsemme lisää väliportaan helppiä erityisesti niihin hetkiin, joissa vanhemmalla tai nuorella ei mene vielä todella huonosti, mutta arki selvästi takkuilee. Apua voi tarjota vaikkapa perusarkeen, kuten lastenhoitoon, ruuanlaittoon tai siivoukseen vielä silloin, kun kenenkään hyvinvointi ei ole perheessä romahtanut.

 

Ankkuripaikalla

Jan Holmberg

hankeasiantuntija