Opiskelijan päihteettömyys on myös johtamiskysymys

26.01.2022

Ajattelemme usein, että terveyden edistäminen lähtee nuoresta ja hänen perheestään. Vastuu terveysvalinnoista ja päihteettömyydestä on nuorella itsellään. Jäämme ammatillisen koulutuksenkin aikana helposti vahtimaan yksilön ja nuoren vanhempien oikeuksia ja vastuita.

Kouluympäristössä edellä mainittu ei ole koko totuus. Päihteetön ammattiin opiskelu ei toteudu päättämällä siitä vain opiskelijoiden kesken. Nuorten hyvinvointi ja turvallinen oppimisympäristö lähtevät myös johtamisesta.

Päihteetön kouluympäristö vaatii johtamisen taitoa

Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on lakisääteinen velvollisuus opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseen ja päihdeongelmiin puuttumiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittava muun muassa kirjalliset toimintaohjeet yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.

Lain noudattaminen ja sen soveltaminen koulutyön arkeen on osa johtajien työtä.

Päihteettömyydestä päättäminen yhdellä nuijan kopautuksella johtoryhmän kokouksessa on helppoa. Päätöksen vieminen koulun arkeen on toinen juttu: haasteen muodostaa jatkuvasti muuttuva ja monimuotoinen kouluympäristö, jossa luoviminen vaatii johtamisen taitoa.

Onko päihteetön kouluympäristö vain johtamiskysymys?

Johtajien tehtävä on linjata hyvinvointia ja päihteettömyyttä tukevat päätökset, sitouttaa niihin toimijat ja luoda kumppanuuksia. Hyvä johtaja on vastuullinen mahdollistaja, kuuntelija ja innostaja. Hänen näpeissään pysyy ammatillisen koulutuksen toimet myös päihteitä koskevissa kysymyksissä.

Johtajat tähtäävät tavoitteisiin ja visioon, mutta eivät pysty kurottamaan niitä kohti yksin. Onnistumisen kannalta on ratkaisevaa osaava ja sitouttava toiminta. Parhaimmillaan se toteutuu yhdessä koko koulun väen kanssa ja mahdollistaa nuorten osallisuuden.

Opiskelijan päihteettömyys – johtajana kumppanuuksia luomassa

Tärkeä osa johtajuutta on kumppanuuksien luominen päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Opiskelijoiden päihteettömyyden osalta se tarkoittaa asenteiden ja arvojen jakamista yhteisessä toiminnassa.

Opiskelijalla on oltava oikeus muun muassa turvalliseen opiskeluympäristöön.

Hyvä yhteistyökumppani arvostaa nuorten hyvinvointia ja päihteettömyyttä. Vielä parempaa on, kun se osoitetaan konkreettisin teoin, ja tukemalla ammatillisen oppilaitoksen lakisääteisiä velvoitteita. Silloin johtajan on helppo todeta yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa, että opiskelijan päihteettömyys on myös johtamiskysymys.

 

Ankkuripaikalla

Jan Holmberg

hankeasiantuntija