Opiskelijan päihteettömyyden tukeminen verkkomenetelmin voi olla aikuiselle vierasta

06.05.2022

Nuorten nykyterveys ja päihteiden käyttö puhuttavat aikuisia ja nuoria. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että erityisesti päihteiden käyttöön tulee nuoren kohdalla puuttua. Valtaosa nuorista käyttää sujuvasti nettiä ja sosiaalista mediaa, joten päihteettömyyden ja terveyden edistämisen tulisi näkyä myös siellä.

Päihteettömyyden edistämisen on tapahduttava myös verkossa

Koronapandemia etäkouluineen suorastaan sysäsi nuoret oppimaan verkkovälitteisesti. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologiaosaaminen kuuluu opetussuunnitelman perusteiden mukaan nuoren ja aikuisen yleissivistykseen. Siksi on luontevaa ajatella, että terveyttä edistävän työn on liikuttava siellä, missä nuoret ovat ja kokoontuvat.

Edellä mainittuja teemoja pohdittaessa katseet suuntautuvat erityisesti ammattikoulussa opiskeleviin nuoriin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn (2021) mukaan päihteiden käyttö on suositumpaa ammattikoululaisten kuin lukiolaisten keskuudessa. Miten siis tuoda verkkopohjaiset menetelmät juuri näiden nuorten tietoisuuteen sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten käyttöön?

Some-vaikuttajat osaksi nuorten päihdetyötä?

Tällä hetkellä nuorten käsissä kuluvat median lajit, kuten puhelinsovellukset, videot, podcastit, ja sosiaalisen median kanavista erityisesti TikTok, WhatsApp ja Instagram. On tärkeää, että nuoret voivat osallistua sosiaalisessa mediassa käytävään ja itseä koskevaan terveys- ja päihdekeskusteluun.

Esimerkkinä hyödynnettävästä verkkomateriaalista ovat suosittujen sosiaalisen median vaikuttajien videot. Muun muassa tubettajana toimiva Mmiisas puhuu videollaan suomalaisesta opiskelukulttuurista ja siitä, kuinka alkoholi näkyy opiskelijan elämässä. Darravapaa-podcast on puolestaan syntynyt Instagramiin syntyneen Darravapaa-yhteisön myötä. Podcastin jaksot juontavat toimittajat Katri Ylinen ja Laura Wathén.

Netti ja pelaaminen nuorten päihteettömyyden edistämisessä

Järjestöistä muun muassa Ehyt ry:llä on sosiaaliseen mediaan painottunut Buenotalk-verkkosivusto, jossa nuoria rohkaistaan keskustelemaan hyvinvoinnista ja päihteistä sekä pelaamaan minivisoja. Irti Huumeista ry puolestaan tuottaa sisältöä Twitteriin, YouTubeen ja Instagramiin.

Koulussa ja etäopetuksessa kannattaa hyödyntää verkkopohjaisia työkaluja, kuten Mentimeter, Kahoot ja Answergarden. Nuoria voi kohdennetusti ohjata päihteettömyyttä edistävän mobiilipeli Fumen pariin, joka kannustaa pelaajia tupakoimattomuuteen minipelien avulla. Peleissä tarkastellaan nuuskaamisen ja savukkeiden seurauksia, sekä tupakoimattomuuden positiivisia puolia, unohtamatta huumoria.

Apua nuoren päihdeongelmiin verkosta

Nuoren opiskelijan elämänhallinta voi joskus luiskahtaa päihteiden liikakäytön vuoksi väärälle polulle. Verkosta löytyy apua myös näihin tilanteisiin: tarjolla on esimerkiksi päihdeneuvontapisteitä, chattejä, oma-apukursseja, etävastaanottoja ja nettiterapiaa. Esimerkiksi Helsinki Missio tarjoaa 12–29-vuotialle nuorille Jodelin @mielenmaisema-kanavalla anonyymisti ammattiauttajan apua ja tukea.

Myös osana ANKKURI-hanketta on selvitetty Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden tietämystä tämänhetkisistä verkkopohjaisista menetelmistä. Tulosten mukaan menetelmät ovat nuorille vielä vieraita, mutta sitä ne ovat myös monelle aikuiselle. Homman haltuun ottamiseksi on nyt koottu kätevä opas, johon kannattaa tutustua. Opas julkaistaan osana opinnäytetyötä keväällä 2022 Theseus-tietokannassa.

ANKKURI-hanke toimeksiannosta on valmistunut tuore opinnäytetyö ja Menetelmäopas nuorten päihteettömyyden sekä terveyden tueksi. Sähköinen opas sisältää laadulliseen kyselytutkimukseen pohjautuvia verkkopohjaisia menetelmiä terveyden ja päihteettömyyden tueksi. Opas on suunnattu 16–19-vuotialle nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Materiaalin ovat tuottaneet sosionomi (AMK) -opiskelijat Sofia Tammisto, Anni Rintamäki ja Martin Rätsep.

Ankkuripaikalla

Jan Holmberg

hankeasiantuntija