ANKKURI teki nopean digiloikan

30.03.2020

Etäopetuksen järjestäminen kouluissa on ajankohtaista tämänhetkisen koronaviruspandemian takia.  Etäopiskelulla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua, joka tapahtuu usein verkossa. Se vaatii nuorelta omaa aktiivisuutta ja aikataulutusta sekä käypiä työvälineitä (ainakin internetyhteyden ja tietokoneen). Verkko-opiskelussa opiskelu taas tapahtuu verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, johon kurssiin liittyvä oppimismateriaali on tallennettu. Opiskelu verkkoympäristössä voi tapahtua opettajan johdolla, itsenäisesti tai pari- ja ryhmätyöskentelynä.

Verkko-opiskelijalta vaaditaan enemmän aktiivisuutta kuin lähiopetukseen osallistuvalta, koska hiljainen tarkkailija verkossa on näkymätön.

Koronavirusepidemia muutti maailmaa hetkessä vaikuttamalla erityisesti ihmisten kanssakäymiseen ja samassa tilassa olemiseen. Samalla muuttui opetus: pääsimme kaikki mukaan digiloikkaan. Koulut olivat haasteen edessä nopean aikataulun takia, ja koululaiset sekä heidän vanhempansa (yhdessä koulun kanssa) yrittivät parhaansa mukaan järjestää oikeanlaisia työvälineitä koteihin. Jokaisen arki muuttui, toisaalta samalla perheen yhteinen aika lisääntyi, samoin ulkona liikkuminen, se ihan perinteinen ulkoilu.

Nuorten kannalta muutos oli merkittävä. Rajoitukset ystävien tapaamiseen kasvotusten ja ryhmissä vaikuttavat erityisesti nuorten elämään suuresti. Viime viikon Turun Sanomissa Riitta Alakoski totesi kuitenkin, että nämä rajoitukset eivät ole toteutuneet niin hyvin kuin olisi ollut toivottavaa. Koronakaranteenin alussa nuoria oli vaikea pitää “sidottuna”, tietoa ja ymmärrystä oli selvästi liian vähän niin nuorilla itsellään kuin heidän lähiaikuisillaankin.

Onneksi nuorten kanssakäyminen tapahtuu nykyään jopa suurimmaksi osin erilaisten some-sovellusten kautta, ja yhteydet ystäviin säilyvät niiden avulla. Opetuksen näkökulmasta nuorille tuli enemmän vastuuta huolehtia itsestään, opinnoistaan ja aikatauluttamisesta, koulu taas pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan opetusta etäopetuksena ja ohjeistamaan nuoria itsenäiseen työskentelyyn.

Oma aika, yksinolon mahdollisuus ja vapaa liikkuminen rajoittuivat hetkessä ja tilalle tuli perhearkea, jossa lähiaikuiset tekevät töitä  ja koululaiset opiskelevat kotona.

Myös ANKKURI-hankkeessa tehtiin pikaisia suunnitelmapäivityksiä: kaikki ANKKURI-hankkeen tapaamiset siirtyivät etäyhteyksillä pidettäväksi. Tänään testasimme opiskelijaohjausryhmän tapaamista ensimmäisen kerran etänä. Keväällä etätoimintansa aloittavat nuortenraadit, joiden rekrytointi on nyt käynnissä. Terveyskioskitoiminnan jouduimme siirtämään, sen toteutus tämän hetken toiminnassa olisi ollut mahdotonta kokonaan etänä.

Nuorille suunnattu toiminta odottaa kansallisten linjausten ohjeistuksia, mutta olemme toiveikkaita sen suhteen, että nyt tehtävän valmistelutyön avulla pääsemme aloittamaan terveyskioskit viimeistään syyskuussa. Tällöin toivottavasti tapaamme nuortenraatilaisetkin kasvotusten!

Hanketoiminta jatkuu siis päivitetyn suunnitelman mukaisesti, ja kaikki toimijat ovat mukana toiminnassa – etäyhteyksillä.

Asioilla on tapana järjestyä. Sanotaan, että “kun oikein tarkkaan katsoo, niin jokaisesta pilvestä on löydettävissä kultainen reunus”.

 

Ankkuripaikalla

Anu Vaihekoski

Projektikoordinaattori