Nikotiinittomuustyötä opiskelijoiden omalla äidinkielellä

12.04.2022

Ankkuri-hankkeessa yhtenä tavoitteena on, että opiskelijat työstävät itse infomateriaalia nikotiinituotteista. Tein vieraskielisen ryhmän kanssa näitä materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyön tunnilla. Tässä ryhmässä kaikkien opiskelijoiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi.

Opiskelijat saivat valita oman aiheensa nuuskasta, tupakasta tai sähkötupakasta. Oppitunnilla oli mukana minun lisäkseni S2-opettaja ohjaamassa opiskelijoita esitteiden tekemisessä. Avustimme opiskelijoita muun muassa suomen kielen oikeinkirjoituksessa sekä tiedon haussa. S2-opettaja Noora Hämäläinen esitteli tunnin alussa esitteen virallista rakennetta, jonka mukaan esitteitä työstettiin.

Opiskelijat tekivät esitteet Word-ohjelmalla, PowerPointilla tai Canvalla. He laativat tuotoksensa ensin suomeksi ja käänsivät sen sitten omalle äidinkielelleen. Opiskelijat hakivat itse tietoa aiheesta ja saivat valita näkökulman esitteensä sisältöön sekä suunnitella sen ulkomuodon.

Esitteitä tehtiin suomen kielen lisäksi muun muassa persian, englannin, venäjän ja somalin kielillä.

Esitteet tulostettiin ja laminoitiin, ja opiskelijat saivat viedä esitteensä koulun seinille luettavaksi. Viestinnän tunnilla viestinnän ja vuorovaikutuksen opettajan Miina Rantasen kanssa opiskelijat esittelivät omat esitteensä sekä suomeksi että omalla äidinkielellään. Rantasen mukaan vieraskieliset opiskelijat innostuivat erityisesti saadessaan esitellä tuotostaan omalla äidinkielellään.

Nyt työstettyjä esitteitä tullaan viemään kevään aikana Ruiskadun kampuksen lisäksi muihinkin Turun ammatti-instituutin koulutaloihin. On hienoa, että voimme hyödyntää vieraskielisten opiskelijoiden monipuolista kielitaitoa ja erilaista potentiaalia hankkeissa!

Esitteiden tekemisen ja yhteisten esittelyjen jälkeen  opiskelijoiden tietotaso nikotiinituotteista lisääntyi.

Opiskelijat saivat tuoda omia taidonnäytteitään esille koulun käytävien seinille myös muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan luettavaksi. Nyt myös muut meidän vieraskieliset opiskelijamme voivat lukea kevään aikana eri koulutaloissa omalla äidinkielellään tehtyjä esitteitä.

Esitteet säilytetään myös sähköisessä muodossa ja ne kerätään projektin lopuksi muiden hankkeessa tehtyjen materiaalien kanssa samalle sähköiselle alustalle.

 

Ankkuripaikalla

Turun ammatti-instituutin opettaja,

Ankkuri-hankkeen hanketyöntekijä

Kirsi Kauliomäki