Mitä nuorten nikotiinin käytölle voidaan tehdä?

15.08.2022

EHYT ry:n teettämässä kyselyssä nuoret suhtautuvat tupakointiin kielteisemmin kuin aiemmin. Sähkösavukkeita pidetään trendikkäimpinä nikotiinituotteina, myös tupakattomien nuuskapussien trendikkyys on nuorten mielestä lisääntynyt.

TikTokista ja muualta somesta löytyy hyvin tietoa nikotiinituotteista sekä ohjeita tilaamiseen ja tuotteiden käyttämiseen. Osa somevaikuttajista mainostaa joitain nikotiinituotteita somessa käyttämällä niitä tai kertomalla niistä, mikä lisää entisestään nuorten kiinnostusta tuotteita kohtaan. Nuorten mukaan somesta löytyy helposti välittäjiä, eikä niiden etsimiseen tarvitse juurikaan käyttää aikaa.

Miten edistää nuorten nikotiinittomuutta?

Keväällä 2022 järjestettiin Päihdepäivät, jossa yhden paneelikeskustelun aiheena olivat nikotiinituotteet. Keskustelussa tuotiin esille lasten ja nuorten päihteettömän elinympäristön merkitys sekä ehdotettiin ikärajan nostoa 20 ikävuoteen ja lainsäädännön tiukempia rajoituksia muutenkin kuin iän suhteen.

Keskustelussa tuli myös esille, etteivät monet nuoret pidä nikotiiniriippuvuutta haittavaikutuksena ja että tiedon tarjoamisen nikotiinituotteista tulisi alkaa jo alakoulussa. Yleisesti ei myöskään tiedetä, ettei nikotiinimäärää ole aina kirjattu oikein pakkauksiin, joissa esimerkiksi nuuskaa myydään.

Suomen ASH ry ehdottaa markkinointikieltoa kaikkiin uusiin tupakka- ja nikotiinituotteisiin koskien myös somea ja digitaalista mediaa. Nuuskan maahantuontirajaa tulisi laskea ja eri nuorten elinympäristöjen kuten koulujen, harrastuspaikkojen ja nuorisotyön tulisi olla nikotiinittomia. Nuoriin olisi erityisen tärkeää pystyä vaikuttamaan, sillä vain harva aloittaa enää aikuisena nikotiinituotteiden käytön.

Jotta saavutetaan savuton ja nikotiiniton Suomi vuoteen 2030 mennessä, tarvitaan Filhan asiantuntija Patrick Sandströmin mukaan matalan kynnyksen palveluita, selkeitä hoitoketjuja, kokemusasiantuntijoita, enemmän työaikaa henkilökunnalle ja mahdollisesti myös maksuttomia korvaushoitotuotteita.

Jokaisella meistä on siis mahdollisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa nuorten nikotiinituotteiden käyttämiseen, mutta moni edellä mainituista ehdotuksista vaatii myös lain muuttamista, yhteistä tahtotilaa ja toimia päätöksentekijöiltä.

 

Kirsi Kauliomäki

Hoitotyön opettaja

Ankkuri-hankkeen hanketyöntekijä