Maahanmuuttajanuoret tarvitsevat tukea hyvinvointinsa tukemiseen

15.09.2022

THL:n mukaan monissa maahanmuuttajaryhmissä päihteiden käyttö on vähäistä, mutta riski päihteiden käytölle on suurempi koettujen haasteiden, sosiaalisen tuen puuttumisen ja nykyisen sallivamman ympäristön vuoksi.

Päihdepäivillä 2022 esiteltiin A-klinikkasäätiön Jalma-hanketta. Jalma tekee jalkautuvaa ja etsivää päihdetyötä maahanmuuttajataustaisille nuorille Helsingissä. Hankkeen projektikoordinaattori Ahmed Mowlidin mukaan päihteiden käyttö on edelleen vaikea aihe maahanmuuttajayhteisössä ja puheeksi otto nuorten kanssa koetaan vaikeaksi. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, ja useasti on esiin nousee häpeä ja luottamuksen puute, joka estää avun hakemista. Jalma-hankkeessa on todettu selkeä tarve nuorten kohtaamiselle; syrjäytymiseen liittyy usein Ahmedin mukaan koulupudokkuus, työttömyys ja asunnottomuus.

Päihdepäivillä esiteltiin myös Hadiya-hanketta. Hanke on EHYT ry:n koordinoima ja siinä ehkäistään päihde- ja rahapelihaittoja arabian- ja somaliankielisillä nuorilla sekä vahvistetaan vanhempien vanhemmuustaitoja. Hankkeessa haastateltiin arabiankielisiä vanhempia. Tulosten mukaan vanhemmat tarvitsevat tukea nuorten elämäntilanteen ymmärtämiseksi sekä päihde- ja rahapeliasioiden puheeksi ottamisessa.

Hadiya-hankkeessa on tehty materiaaleja keskustelun tueksi, ja hanke järjestää toiminnallisia ryhmiä nuorille heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Esiin tulevat myös päihde- ja peliasiat. Nuorten ryhmiä on tällä hetkellä Vantaalla, Helsingissä Oulussa ja Tampereella. Hankkeessa on hyödynnetty nuorten raateja, ja nuoret ovat saaneet toteuttaa projekteja, jotka vahvistavat heidän osallisuuttaan ja itsetuntoaan. Nuoret ovat voineet esimerkiksi kunnostaa toimitiloja tai he ovat saaneet järjestää tapahtumia, jotka tukevat ehkäisevää työtä.

Nuorilla on tarvetta kohtaamiselle, nuoret kokevat yksinäisyyttä ja huonovointisuutta. Näissä hankkeissa on todettu, että nyt tarvitaan kulttuurisensitiivistä kohtaamista, jalkautuvaa työtä ja monikielisyyttä, jotta voidaan puhua maahanmuuttajien ongelmista sekä tarvittaessa saattaa heidät palveluihin.

Erityisesti Jalma-hankkeen tavoitteena on toimia siltana maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisen yhteiskunnan välillä. Lisätietoja hankkeista löydät A-klinikkasäätiön sekä EHYT ry:n nettisivuilta.

 

Ankkuripaikalla

Kirsi Kauliomäki

Hanketyöntekijä, Turun ammatti-instituutin opettaja