Kolme havaintoa ympäristön vaikutuksista nuorten nikotiinin käyttöön

30.09.2022

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on maailmanlaajuisesti tunnistettu ongelma, johon voidaan vaikuttaa mm. kouluympäristössä: koulussa toteutetuilla interventioilla on vaikutettu nuorten asenteisiin ja sitä kautta nikotiinituotteiden käytön vähenemiseen. Interventiot pitää kuitenkin kohdentaa oikeaa ikäryhmään. Ennen murrosikää toteutettavat interventiot ovat vaikuttavimpia.

Nuorten käsityksiä nikotiinituotteista on tutkittu eri näkökulmista. Tässä kirjoituksessa keskitytään systemoidun kirjallisuuskatsauksessa esille tulleisiin näkökulmiin. Kirjallisuuskatsaukseen hyväksytyt tutkimukset olivat eurooppalaisia ja amerikkalaisia tutkimuksia.

1. Tupakointiin liittyvien kouluinterventioiden vaikutukset nuorten mielipiteisiin, asenteisiin ja tietoon

Kouluympäristössä toteutettavat, esimerkiksi tupakointia ehkäisevät, interventiot ovat hyödyllisiä. Niillä voidaan vähentää tupakoinnin aloittamisen riskiä ja vaikuttaa elinikäiseen tupakointiin. Interventioiden avulla saadaan lisättyä merkittävästi tupakointiin ja sen seurauksiin liittyvää tietoutta sekä vähennettyä tupakointiin liittyviä positiivisia asenteita.

Tutkimusten mukaan koulussa toteutettavat tupakointia ehkäisevät interventiot voivat olla maailmanlaajuisesti yksi tehokkaimmista tavoista vähentää tupakointia.

2. Tupakointia ehkäisevän mainonnan vaikutuksista nuorten mielipiteisiin, asenteisiin ja sähkötupakan käyttöön

Nuoruuteen kuuluu kokeilunhalu. Se on yksi syy sille, miksi esimerkiksi sähkötupakat kiinnostavat nuoria. Sähkötupakkaa pidetään huipputeknologiana, houkuttelevan näköisenä ja viihdyttävänä. Tupakkatuotteiden käyttöä ehkäisevällä kampanjamainonnalla on vaikutuksia nuorten mielipiteisiin ja asenteisiin.

Ne nuoret, jotka altisteaan tupakoinnin ehkäisykampanjan mainonnalle, havaitsivat kontrolliryhmään kuuluvia paremmin tupakoinnista aiheutuvat terveysriskit sekä altistumisen tupakan sisältämille kemikaaleille.

3. Savukeaskien varoituskuvien ja -tekstien aiheuttamat vaikutukset nuorissa

Nuoret huomioivat vanhempien savukeaskeissa olevat varoituskuvat paremmin kuin varoitustekstit. Varoituskuvat aiheuttavat myös enemmän negatiivisia tunnereaktioita kuin varoitustekstit. Ne herättävät nuorissa surullisia tunteita ja saavat heidät voimaan pahoin.

Kuvalliset tekstimuotoiset varoitukset aiheuttavat nuorissa haluttomuutta aloittaa tupakointi sekä saa heidät huolestumaan vanhempien tupakoinnista ja havaitsemaan tupakoinnin haittoja. Ne saavat aikaan keskustelua vanhempien, muiden perheenjäsenten, ystävien, seurustelukumppanin tai luokkakaverin kanssa tupakoinnin negatiivista vaikutuksista, tupakoinnin lopettamisesta, tietyn kuvan aiheuttamasta terveyshuolesta ja passiivisen tupakoinnin haitoista.

Nuoret tarvitsevat oikeaa tietoa oikeassa hetkessä

Yhteenvetona voidaan todeta, että tupakoinnin ehkäisyyn tähtäävillä koulussa toteutettavilla interventioilla on vaikutusta nuorten tupakoinnin aloittamiseen ja asenteisiin. Interventiot tulee suunnata riittävän nuorille, sillä hyöty on parhaimmillaan ennen murrosikää, jolloin nuoret yleensä aloittavat tupakoinnin.

Tärkeää on lisätä nuorten tietoutta nikotiinituotteista erilaisten tietolähteiden kautta ja korjata vääristyneitä käsityksiä. Lisäksi nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia keskustella asiasta aikuisten ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Ankkuripaikalla

Anu Vaihekoski

Väitöskirjatutkija Turun yliopisto

ANKKURI-hanke

Lisätietoa: Vaihekoski, A., Lagström H., Eloranta S., Bäärs S., Hannula A., Lehvikkö M. & Salakari, M. 2022. Influencing adolescents’ attitudes towards nicotine products: A systematic review. https://doi.org/10.1177/14550725221096908.