Intervju med studerande - ”Snus är så lätt att få tag på”

11.11.2020

ANKKURI-projektet har kommit igång ordentligt även på affärsverksamhets-sidan på Råggatan. Den 5 november hade vi planerat in en temadag, där fokus var välmående och fysisk aktivitet, men på grund av den rådande situationen blev evenemanget tyvärr inställt. Vi håller tummarna för att det under vårterminen kan bli möjligt att igen ordna evenemang, där studerande får ta del av information och aktiviteter som relaterar till en hälsosam livsstil. Men också för att de själva ska få chans att bidra med idéer om hur vi ska skapa något tillsammans.

Idén med det här blogginlägget är dock att göra studerandes röster hörda. Därför intervjuade jag en skara studerande om deras levnadsvanor och åsikter. Frågorna jag ställde hade att göra med nikotinanvändning, hälsa och levnadssätt. Det här bör inte på något vis ses som representativt för hela enheten, men från svaren kan vi tyda en del som kan ses som symptomatiskt för studerande i liknande livssituationer.

Den gemensamma nämnaren för de studerande som använde nikotinprodukter var att de hade kommit i kontakt med produkterna och även testat på dem redan under åren i högstadiet. Trots detta lönar det sig inte att se bakåt, utan vi måste fokusera på situationen här och nu och ta tag i den. De flesta studerande ansåg sig inte heller ha ett beroende, trots att användningen var helt klart påtaglig. De beskrev snuset som en ”dålig vana” men det som förvärrade situationen var att ”[det] är så lätt att få tag på”.

En annan intressant och ofta förbisedd aspekt var att användningen av snus beskrevs som ett socialt fenomen av studerande. Liksom tidigare skribenter före mig också har påpekat, brukar tobaksrökningen vara tydlig i sociala sammanhang. På arbetsplatser, i skolan, eller utanför skoltid, ser vi grupper av människor som helt enkelt går och röker tillsammans. Men enligt ett flertal studerande beskrivs snusanvändningen på ett liknande vis. De använder inte när de är ensamma eller hemma, utan användningen stiger så fort de är kring andra. Gruppen som fenomen framträder alltså starkt.

Likaså nämner studerande att de vet vad en hälsosam levnadsstil innebär, men att de har svårigheter med att leva upp till idealen. De vet att det åtminstone hör till att äta hälsosamt, sova tillräckligt och motionera, men de äter inte alltid så hälsosamt och de sover inte alltid tillräckligt. Endast en studerande poängterade att den psykiska hälsan är minst lika viktig som det tidigare nämnda.

Det här var som sagt bara ett slumpmässigt axplock av studerande, men vad lär vi oss av detta och hur kan vi gå vidare? Det är tydligt att de enligt dem själva har tillgång till information och en viss kunskap om vad en hälsosam livsstil innefattar. Men det blir också tydligt att de behöver stöd och handledning, precis som i den dagliga undervisningen, för att på riktigt förmå uppnå målen med en hälsosam livsstil.

 

På ankarplats

André Sandberg

Timlärare

Åbo yrkesinstitut

 

Foto: Aleksi Rajamäki