ANKKURI tähtää ammattikoululaisten päihteettömyyteen ja alueellisten yhteistyökäytänteiden kehittämiseen

05.02.2020

ANKKURI-hanke käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) terveyden edistämisen määrärahalla tammikuussa. Hankkeessa tähdätään päihteettömyyteen ja alueellisten yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden kehittämiseen.

Terveyden edistämisen määräraha on vuosittain haettavaksi julkaistava harkinnanvarainen tuki, josta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.  Terveyden edistämisen määrärahan painopistealueet vaihtuvat vuosittain, ja tänä vuonna  tuetaan erityisesti kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa. Tavoitteina ovat terveyden edistäminen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisy ja vähentäminen.

Turun ammattikorkeakoulun (AMK) hallinnoimalla ANKKURI-hankkeella vastataan seuraaviin painopistealueen alakohtiin: hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla sekä nikotiini- ja alkoholihaittojen ehkäisy. Kuntien hyvinvointijohtamista vahvistetaan kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevia toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä.

Nikotiinituotteiden ja alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen ja käytön lopettamisen tukemiseen liittyvien toimintamallien kehittäminen niin kuntien palveluissa ja kuin paikallisyhteisöissä on tärkeää. Hankkeessa kehitetään lisäksi  kohderyhmän osallisuutta edistäviä käytäntöjä.

Terveyden edistämisen määrärahan mukaisesti nyt käynnistyvä alueellinen ANKKURI-hanke 

  • tehostaa terveyden edistämisen rakenteiden ja menetelmien kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä uudistuvissa palvelurakenteissa,
  • pyrkii toiminnallaan kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja ja edistää hankkeen kohderyhmän osallisuutta lisääviä toimintatapoja,
  • pyrkii yhdenvertaisiin palvelujen ja ympäristön käyttömahdollisuuksiin,
  • tuo kansallista lisäarvoa terveyden edistämiselle hyödyntämällä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä innovatiivisesti tai kehittämällä uudenlaisia menetelmiä terveyden edistämiseen ja
  • tukee kansallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Hankkeen tavoitteet ja lupaukset ovat kunnianhimoiset mutta täytettävissä – ankkurit ylös ja tuulta päin!

 

Ankkuripaikalla

Anu Vaihekoski

projektikoordinaattori

 

P.S. Kiinnostuitko toiminnastamme? Lue lisää ANKKURIN aloituksesta ja rahoituksesta mediatiedotteesta! THL:n terveyden edistämisen määrärahasta saat lisätietoa täältä.