Ammattikouluopiskelijoille laadittiin oma nikotiiniriippuvuusmittari

25.08.2021

Ammattikouluissa opiskelevien nuorten on todettu käyttävän enemmän nikotiinituotteita esimerkiksi lukiolaisiin verrattuna. Myös fyysinen aktiivisuus ja koettu terveydentila ovat tutkitusti heikommalla tasolla kuin muilla toisen asteen opiskelijoilla. Nikotiinituotteiden käyttöä lisäävät muun muassa ympäristö, vanhempien heikko sosioekonominen asema, vanhempien käytösmalli sekä kaveripiiri.

Nikotiinituotteiden haitoista tiedetään paljon, mutta silti niiden käyttö varsinkin nuorten keskuudessa pitää pintansa vuodesta toiseen. Ongelmana ei ole tietämys haitoista ja terveysriskeistä, vaan pitkälle ryhmäpaine ja positiivinen kuva nikotiinista. Edistystä on onneksi tapahtunut, ja nikotiinituotteiden käyttö on vähentynyt, mutta edelleen tarvitaan toimia kohti nikotiinitonta tulevaisuutta.

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa laaditun opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia nikotiiniriippuvuusmittari ammattikoululaisille sekä kartoittaa ammattikoululaisten terveyttä ja hyvinvointia, nikotiiniriippuvuutta, nikotiinista aiheutuvia haittavaikutuksia ja keinoja nikotiiniriippuvuuden ehkäisemiseksi ja irti pääsemisen tueksi.

Tavoitteena oli tuoda tietoa nuoren riippuvuuden tasosta ja ohjata nuorta hakemaan apua mahdolliseen riippuvuuteen. Tavoitteena olivat lisäksi nikotiiniriippuvuuden ennaltaehkäisy, ammattikoululaisten tietoisuuden lisääminen nikotiinituotteiden haitoista sekä nikotiinituotteiden käytön vähentäminen ja lopettaminen.

Tuotoksena laadittiin ammattikouluopiskelijoille kehitetty mittari, joka sisältää kaikkiaan 11 kysymystä. Testin lopussa nuori saa yhteenvedon ja tietoa omasta riippuvuudestaan. Mittari liitetään osaksi kehitteillä olevaa Ankkurinappi-sovellusta. Testitulososioissa nuorta ohjataan hakemaan apua riippuvuutensa hoitoon ja annetaan konkreettisia neuvoja, miten nuori voi ottaa yhteyttä ammattilaiseen.

Pääset tutustumaan opinnäytetyöhön tästä.

 

Ankkuripaikalla

Minttu Lahtela ja Ngan Nguyen

Sairaanhoitajaopiskelijat, Turun ammattikorkeakoulu

Tuija Leinonen

Yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu