Ammattikoululaisten hyvinvointi huolestuttaa

27.02.2020

ANKKURI-hankkeessa selvitetään ammattikoululaisten nikotiinivalmisteiden käyttöä ja niihin liittyviä asenteita ja niiden pohjalta kehitetään osallistavia terveyden edistämisen menetelmiä, joilla vaikutetaan nikotiinituotteiden käytön aloitukseen, vähentämiseen ja lopettamiseen. Hanketyön vahvana taustana on tutkimustieto: ammattikoulunuorten terveyskäyttäytymistä ja terveyden edistämisen keinoja ammattikouluissa on tutkittu kansainvälisesti melko laajasti ja kansallisesti etenkin terveyden edistämisen keinojen kautta.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan ammattikoululaisilla on tutkitusti enemmän terveyteen liittyviä haasteita, muun muassa mielenterveysongelmia. Ammattikoulunuorten on todettu käyttävän ikätovereitaan enemmän tupakkatuotteita ja muita päihteitä.

He kokevat lisäksi terveytensä huonommaksi kuin muut toisen asteen opiskelijat.

Hanketyön takana on myös huoli: millä tavoin voimme vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan sekä sitä kautta elintapoihin ja yleiseen terveyteen?  Päihteiden käytön ehkäisyyn ja lopettamiseen tarkoitettujen toimien kohdistaminen ammattikoululaisiin onkin perusteltua. Kun tähdätään nuorten elintapojen muutokseen, vaikuttavinta on järjestää monipuolista ja osallistavaa toimintaa nuorille tutuissa jokapäiväisissä ympäristöissä, kuten koulussa.

Erilaisilla interventioilla on mahdollista saada aikaan muutoksia nuoren nikotiinituotteisiin liittyvissä asenteissa, myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Interventioiden aikaansaamat muutokset eivät välttämättä ole suuria, mutta pienikin muutos on askel parempaan päin, myös kansanterveydellisestä näkökulmasta tarkasteltuna.

Tehokkaiden ja vaikuttavien interventioiden toteuttamisessa on  keskeistä ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat nuoren nikotiinituotteiden käyttöön tai sen aloittamiseen.

ANKKURI-hankkeen tarkoituksena on selvittää ammattikoululaisten nuorten (15-29-vuotiaat) päihteiden, erityisesti nikotiinivalmisteiden, käyttöä sekä  käyttöön vaikuttavia asenteita. Tutkimustiedon avulla kehitetään osallistavia terveyden edistämisen menetelmiä nikotiinituotteiden käytön aloittamisen sekä käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi.

Tavoitteena on myös uudenlaisten menetelmien myötä määritellä terveyden edistämis- ja ennaltaehkäisevän työn haasteet ja uudenlaiset, tulosten pysyvyyden varmentavat kuntien ja alueellisten toimijoiden terveydenedistämistyön johtamis- ja yhteistyökäytännöt.

Huoli nuorista on siis jo johtanut johonkin konkreettiseen: ANKKURI-hankkeen käynnistyttyä käynnistyvät muun muassa ammattikouluympäristöissä toteutuva Terveyskioski-toiminta sekä laaja alueellinen tutkimus, joka toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen ja sivistystoimen, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun kesken. Tutkimustiedon avulla on mahdollista toteuttaa tarveperustaista työtä ja vaikuttaa näin nuorten hyvinvointiin!

 

Ankkuripaikalla

Anu Vaihekoski

projektikoordinaattori

 

Lisätietoa blogiin käytetyistä lähteistä saat sähköpostitse: anu.vaihekoski@turkuamk.fi.