Varsinaissuomalaisten nuorten nuuskan käyttö väheni ensi kertaa 15 vuoteen 

21.09.2021

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2021) mukaan ammattikoulua käyvien nuorten tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt. Lisäksi täysin raittiiden määrä on jatkanut noususuuntaansa. Yhä useampi nuori raportoi olevansa päihteetön.

Tupakkatuotteiden käytön väheneminen ja raittiiden määrän lisääntyminen ovat näkyvissä erityisesti ammattikoulua käyvien alle 21-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Aiemmin päivittäin nuuskaavia ammattikouluopiskelijoita oli koko ikäryhmästä yli 14 prosenttia, nyt luku on 11. Pojat käyttävät edelleen nuuskaa enemmän kuin tytöt, mutta käyttö on vähentynyt kahdessa vuodessa liki 20 prosentista noin neljääntoista prosenttiin.

Myös ammattikoulua käyvien tyttöjen tupakointi on kääntynyt laskuun. Vuonna 2019 noin 24 prosenttia varsinaissuomalaisista tytöistä tupakoi päivittäin, nyt vastaava luku on hieman alle 15.

Turussa päivittäin tupakoivien ammattikoulutyttöjen määrä on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa.

– Kun tarkastellaan poikien ja tyttöjen tupakointia yhdessä, tulos on samansuuntainen: päivittäin tupakoivien määrä on vähentynyt kaikkiaan viisi prosenttiyksikköä, iloitsee Turun kaupungin suunnittelija Niina Jalo.

Korona, monitahoinen yhteistyö ja matala kynnys tuottavat tulosta 

Merkittävää on, että nuuskan käyttö on laskussa ensi kertaa 15 vuoteen. Linja on melko yhteneväinen koko maan ja Varsinais-Suomeen alueen vertailevassa tarkastelussa. Nuuskaamisen väheneminen voi johtua muun muassa nuuskan saatavuuden heikentymisestä sekä nuuskan hinnan noususta korona-aikana. Nuorten sosiaalinen eristäytyminen on saattanut vaikuttaa nuuskaamiseen vertaispaineen vähentyessä.

Myös säännöllisellä, monitahoisella terveyden edistämisen yhteistyöllä ja varsinaissuomalaisella hanketyöllä on merkitystä: Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen (LSSY) NIKO-hanke on tuottanut matalan kynnyksen terveyttä ja nikotiinittomuutta edistävää toimintaa nuorille vuodesta 2017 lähtien.

Turun ammattikorkeakoulun, Turun ammatti-instituutin, Turun kaupungin ja LSSY:n ANKKURI-hanke tuottaa samanlaista toimintaa kohdentaen tiedon, tuen ja toiminnan ammattikouluopiskelijoihin, joilla on tutkitusti enemmän terveysvajeita sekä päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttöä.

– Toimimme laajan alueellisen hyvinvointiverkoston kanssa. Terveyskioskit, nuortenraadit ja erilaiset teemapäivät toteutuvat yhdessä nuorten kanssa, kertoo ANKKURI-hankkeen projektipäällikkö Minna Salakari.

ANKKURIn toiminta perustuu nuorten arkiympäristöön viedylle tiedolle ja tuelle. 

– Uskon, että yhä useampi nuori ja nuoren lähiaikuinen tiedostaa tupakkatuotteiden ja päihteiden vaarat, Salakari toteaa.

 

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi kokonaistutkimuksena, jossa kohderyhmänä ovat perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat, 8. ja 9. luokan oppilaat, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kysely toteutetaan nimettömänä itsenäisesti täytettävänä paperi- tai verkkokyselynä.

Sekä NIKO- että ANKKURI-hankkeessa on toteutettu määrälliset alkukartoituskyselyt, joiden tulokset ovat samansuuntaisia Kouluterveyskyselyn tulosten kanssa. ANKKURI-hankkeen seurantakysely käynnistyy keväällä 2022.

Kuva: Jenni Vaskelainen