Tutkimus: Ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttö vähentyi korona-aikana

02.06.2020

Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja STM:n rahoittamassa ANKKURI-hankkeessa selvitettiin varsinaissuomalaisten ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käyttöä COVID-19 -epidemian aikana. Tulosten analyysin mukaan erityisesti nuuskan käyttö on vähentynyt ja sen saatavuus heikentynyt rajoitusten aikana.

Turun ammatti-instituutin opiskelijoille suunnatussa sähköisessä kyselyssä (n=926) kartoitettiin nikotiinituotteiden käyttöä ennen koronaviruksen aiheuttamaa etäopetukseen siirtymistä ja sen aikana. Toukokuun ajan käynnissä ollut kysely laadittiin asiantuntijatyöryhmässä ja esitestattiin monitahoisesti ennen sen virallista käynnistymistä.

Koronarajoitukset havaittavissa nuuskakaupassa

Koronapandemian myötä siirryttiin etäopetukseen, vapaa-ajan harrastetoimintaa rajoitettiin eikä sosiaalista kanssakäymistä ole ollut samoissa määrin kuin aiemmin. Koronarajoitusten vaikutukset näkyivät myös nuuskamarkkinoilla: kun hallitus päätti rajoittaa liikennettä Suomeen, nuuskan saatavuus heikentyi ja hinta nousi katukaupassa.

–Tulli ja EHYT ry ovat aiemmin arvioineet, että nuuskavarastot alkavat huveta myyjätahoilta. Tämä nostaa nuuskan hintaa selvästi, kertovat ANKKURI-hankkeen projektipäällikkö Minna Salakari ja projektikoordinaattori Anu Vaihekoski Turun ammattikorkeakoulusta.

Nikotiinituotteiden käyttö on sosiaalinen tapahtuma, ja sen on todettu lisäävän erityisesti ammattikoululaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koronarajoitteiden myötä ANKKURI-hanke päätti yhdessä Turun kaupungin, Turun ammatti-instituutin, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja EHYT ry:n kanssa käynnistää nikotiinituotteiden käyttöön ja saatavuuteen liittyvän kyselyn.

–Tupakan ja nuuskan ympärillä toimivat laajat verkostot. Sitten tuli korona, ja kaikkia sosiaalisia kontakteja piti vähentää. Meitä kiinnosti, millä tavalla tämä näkyy ammattikoululaisten elämässä ja elintavoissa.

Nuuskan käyttö selvästi vähäisempää kuin ennen koronaa

Laajan alueellisen kyselyn mukaan kaikkien nikotiinituotteiden käyttö ammattikoululaisten keskuudessa on vähentynyt koronarajoitusten aikana. Tilastollisesti merkitsevästi tämä näkyy nuuskan käytön kohdalla: nuoret – erityisesti pojat – käyttivät tuotetta vähemmän kuin ennen korona-aikaa. Yli 40% kaikista vastaajista totesi nuuskan hankkimisen olleen haastavampaa kuin aiemmin.

Alustava aineiston analyysi paljasti, että ammattikoululaiset tytöt käyttävät perinteistä tupakkaa enemmän kuin pojat, pojat taas nuuskaavat tyttöjä selvästi enemmän. Valtaosa pojista ja liki 40 % tytöistä kertoo ainakin kerran kokeilleensa nuuskaa. Tytöistä 23 % käyttää nuuskaa säännöllisesti, poikien kohdalla vastaava luku on 43 %. 17–18-vuotiaat nuuskaavat selvästi muita ikäryhmiä enemmän.

Yli 18-vuotiaista vastaajista noin kolmannes raportoi polttavansa perinteistä tupakkaa säännöllisesti. Sen sijaan sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on aiempien tutkimusten tulosten mukaisesti huomattavasti vähäisempää kuin tupakan ja nuuskan.

– Koronaviruksesta johtuvat rajoitukset sosiaalisiin kontakteihin ja siirtyminen etäopetukseen vähensivät nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Tämänkin tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ajatella, että yksi tupakoinnin ja nuuskaamisen tärkeimmistä motiiveista voimakkaan riippuvuuden lisäksi on vertaispaine, Salakari ja Vaihekoski toteavat.

Lisätietoa tutkimustuloksista ja analyysista antaa projektipäällikkö Minna Salakari (minna.salakari@turkuamk.fi, p. 040 730 78 77)