Terveystietotesti: Ammattikouluopiskelijoiden terveystieto kohtalaista

15.10.2021

ANKKURI-hankkeen terveystietotestin ensimmäinen osio pilotoitiin virallisesti syyskuussa 2021. Terveystietotestin aihealueita ovat yleisterveys ja elintavat, nikotiinituotteet ja päihteet, alkoholi, mielenterveys ja seksuaaliterveys. Testitulosten pohjalta alueellista terveyden edistämisen toimintaa ja terveystiedon opetusta voidaan kohdentaa entistä enemmän tarveperustaisesti.

Terveystietotestin ensimmäisen vaiheen pilottiin osallistui kaikkiaan 384 Turun ammatti-instituutin opiskelijaa. Kahdeksantoista prosenttia testin aloittaneista keskeytti sen ennen lopullista tulosta. Noin 85 prosenttia testin loppuun asti suorittaneista opiskelijoista läpäisi terveystietotestin. Vain viidentoista prosentin kohdalla testi oli hylätty. Jos osallistuja saa testissä puolet vastauksista oikein, hän on läpäissyt testin.

Kaiken kaikkiaan ammattikouluopiskelijoiden terveystieto on kohtalaisella tasolla, tuloskeskiarvon ollessa 65 prosenttia.

Melko heikko tietotaso oli noin kymmenellä prosentilla vastaajista, hyvä jopa 40 prosentilla vastaajista. Testiin käytetty aika oli keskimäärin 230 sekuntia.

Erityisen vahvoilla ammattikouluopiskelijat ovat nikotiinituotteisiin, riippuvuuteen ja nuorten alkoholin käyttöön liittyvissä kysymyksissä: nuoret tiedostivat, että nuuskassa on yleensä enemmän nikotiinia, kuin tupakassa, riippuvuuden tarkoittavan pakonomaista tai hallitsematonta halua johonkin aineeseen tai asiaan, ja että alkoholin käyttö on haitallista nuoruudessa, koska se häiritsee aivojen kehitystä.

Nikotiiniriippuvuus ja -vaikutus -kysymysten kohdalla vastauksissa oli hienoista ristiriitaa – vaikka nuoret tiesivät nuuskasta ja tupakoinnista sekä siitä, mitä riippuvuus on, tieto nikotiinituotteiden vaikutuksista tai riippuvuudesta oli melko heikolla tasolla.

Heikointa ja virheellisintä terveystieto oli alkoholia, kansantauteja, rokotteita ja seksuaalisuutta koskevissa kysymyksissä. Myös mielenterveyteen ja uneen liittyviin kysymyksiin vastattiin virheellisesti.

Liki 42 prosenttia opiskelijoista ajatteli, että kohtuus, monipuolisuus ja säännöllisyys ovat terveellisen alkoholinkäytön perusperiaatteita. Neljänneksellä vastaajista oli väärää tietoa rokotteista: he eivät tienneet, että rokotteessa elimistöön voidaan laittaa heikennettyä tai kuollutta bakteeria tai virusta.

Noin kolmannes opiskelijoista totesi, että kun nuori on sukukypsä (murrosiässä saavutettu lisääntymiskyky), hän on valmis seksiin, ja joka viidennen vastaajan mielestä mielenterveyden häiriöt vaativat aina selkeän laukaisevan kriisin.

Terveystietotestin melko hyvät tulokset saattavat perustua totta- vai tarua -kysymyksenasetteluun sekä harjoittelumahdollisuuteen: testin aihealueet ja kysymykset ovat samat kuin ”ensimmäisen vaiheen” harjoittelussa. Testissä kysymykset tulevat kuitenkin sattumanvaraisessa järjestyksessä. Tarkemmat terveystietotestitulokset julkaistaan loppuvuodesta.

Terveystietotesti perustuu Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Johanna Lindegrenin opinnäytetyönä luomaan terveystietotestiin, joka on osa isompaa kyselykokonaisuutta. Terveystietotestiin tullaan lisäämään toinen koeosio, jolloin kokonaisuudesta tulee laajempi ja luotettavammin ammattikouluopiskelijoiden terveystietoa mittaava. Lopullinen terveystietotesti valmistuu alkuvuodesta 2022.

Lisätietoa terveystietotestistä:

Terveystietotestiin pääset tästä.

Johanna Lindegrenin opinnäytetyöhön pääset tästä.