Terveyskioski – täyttä toimintaa terveys edellä!

02.11.2020

Ensimmäisissä ammattikoululaisille suunnatuissa terveyskioskeissa on ollut hulinaa: jo liki 800 Turun ammatti-instituutin opiskelijaa on osallistunut syyskauden aikana järjestettyihin ANKKURI-hankkeen terveyskioskeihin. Terveyskioski-toimintaa jatketaan vielä marraskuussa. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia COVID 19 -ohjeistuksia, ja nuoret osallistuvat eri tuloerissä terveyskioskille.

Terveyskioskin suunnittelusta vastasi hanketoimijoiden lisäksi muutama opiskelijaryhmä. Näin taattiin toiminnan kohderyhmälähtöisyys, ja nuorille pystyttiin järjestämään heitä kiinnostavaa, ajantasaisista toimintaa.

Hanketoimijoiden mukaan terveystiedon tarjoaminen kouluympäristössä toiminnallisesti on kohderyhmälle otollisin menetelmä oppia. Se tarjoaa matalankynnyksen ja ”helpon” palvelun monelle nuorelle. Ensimmäiset terveyskioskit pystytettiin elintapa-, päihteet- ja nikotiinituotteet-teemoin.

Useassa koulutalossa opiskelijoilla oli mahdollisuus aloittaa terveysteemainen koulupäivä maksuttomalla aamupuurolla, ja ANKKURI- ja NIKO-projektien ständillä tarjottiin tiedon ja toiminnan lisäksi kahvit.  Nuoret saivat tietoa muun muassa päihteistä ja nikotiinituotteista sekä niiden terveyshaitoista. Opiskelijat osallistuivat lisäksi terveyskioskikartoitukseen, jonka perusteella seuraavia toimintapäiviä tullaan järjestämään. Kartoitukseen osallistui kaikkiaan yli 300 nuorta.

ANKKURI-hankkeessa omaa opinnäytetyötään tekevä Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Minna Alaraudanjoki selvittää nyt toteutuneen kartoituksen pohjalta ammattiin opiskelevien nuorten näkemyksiä tulevista terveyden edistämisen toiminnoista.

– Varmaa on, että terveyskioski-toimintaa kehitetään, ja kevään 2021 aikana opiskelijoille on tarjolla entistä enemmän tarve- ja toivelähtöistä terveyden edistämisen toimintaa, Alaraudanjoki iloitsee.

Alustavien tulosten mukaan opiskelijat kokevat tarvitsevansa tietoa erityisesti päihteistä, painonhallinnasta ja terveellisestä ravitsemuksesta, tupakoinnin lopettamisesta ja seksuaaliterveydestä. Myös mielenterveys kiinnostavaa nuoria. Kartoitukseen vastanneiden mukaan mielenterveys, uni, seksuaaliterveys ja päihteettömyys ovat tärkeitä omasta terveydestä huolehtimisen keinoja.

Noin 30 % nuorista ajattelee, että he voisivat hankkia terveystietoa mobiilisti. Mobiilin tiedon koetaan olevan nopea ja luotettava tietovaranto, jonka kautta nuorilla olisi mahdollisuus kysyä heitä askarruttavista asioista anonyymisti. Osa nuorista totesi, ettei mobiilisovelluksella olisi minkäänlaisia hyötyjä hyvinvoinnin kannalta.

Terveyskioskitoiminnan toivottiin edelleen tarjoavan oikeaa tietoa nuorille havainnollistavalla tavalla. Jalkautuminen ammattikouluihin hoettiin hyväksi tavaksi toimia nuorten parissa.

– Käytännön työ hankkeessa, ja osin kartoituskin, vahvisti sen, että nuoret tarvitsevat edelleen ja yhä enemmän aikuisen ja ammattilaisen kohtaamista, toteaa Alaraudanjoki.

Kartoituksen lopullisen tuloskoonnin on tarkoitus valmistua ensi vuoden alkuun mennessä.