Terveyskioski tarjoaa tietoa ja tukea ammattikoululaisille syksyllä

01.06.2020

ANKKURI-hankkeen toiminnassa korostuvat nuorten yhteisöihin ja toimintaympäristöihin sijoittuvat terveydenedistämisen toiminnot. Yhtenä tärkeimpänä ammattikouluihin vietävänä konseptina toimii terveyskioski. Terveyskioski on matalan kynnyksen tarveperustainen pop-up-kioski, jossa nuoret vierailevat koulupäivän lomassa.

ANKKURIN terveyskioskitoiminnasta vastaa pääasiassa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projekti, joka on toteuttanut mallia jo kolmen vuoden ajan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa.

Terveyskioskitoiminnan ideana on tarjota nuorten tarpeisiin ja alueelliseen hyvinvointi- ja sivistystoimen ydintoimintaan perustuva palvelukokonaisuus. Terveyskioski on kohderyhmän päivittäiseen ympäristöön sijoitettu ammattilaisvetoinen terveydenhuollon palvelupiste. Terveyskioskitoiminnassa kaikkiin maksuttomiin palveluihin pääsee ilman erillistä ajanvarausta.

Terveyskioskipalvelu tehostaa eri toimijoiden resurssien käyttöä asiakastarpeen mukaiseksi, palveluiden saatavuutta ja mahdollistaa erityisesti riskiryhmien hakeutumisen tuen piiriin. Terveyskioskitoiminta edistää myös kustannuskehityksen hallintaa varhaisella puuttumisella ja on tehokas lisäresurssi nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviin tarpeisiin.

ANKKURI-hankkeen pop-up-terveyskioskien tarkoituksena on luoda innovatiivinen terveydenedistämisen ympäristö erityisesti elintapaohjaukseen. Ensisijaisina toimintakärkinä ovat päihteiden ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukeminen ja käytön ennaltaehkäisy. Päätavoitteita on kaksi: 1. nuorten terveyden edistäminen ja 2. terveystiedon lisääminen. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa alueellisia hyvinvointipalveluja jalkautuen Turun ammatti-instituutin kaikkiin koulutaloihin säännöllisesti.

Turun ammatti-instituutissa toimiva terveyskioski tarjoaa palvelukokonaisuuden, joka sisältää muun muassa ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa (terveystieto nuoret ja nikotiini -, elintavat- ja mielenterveys-teemoista), tietoa nikotiinituotteiden lopettamisen tuen mahdollisuuksista, elintapakartoituksia, verenpaine-, lihasvoima- sekä häkämittauksia, omahoidon ohjausta sekä esimerkiksi eriaiheisia teemapäiviä ammattikoululaisten tarpeiden mukaan.

Terveyskioski on ammattikoulunuorille suunnattu nykyaikainen, innovatiivinen ja maksuton terveyden edistämisen toimintamalli. Sen myötä voidaan taata maksuton, oikea-aikainen ja tasa-arvoinen palvelu yhteneväisesti. Toimintaan osallistuvilta kerätään palaute tarveperustaisuuden varmistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Terveyskioskitoiminta ammattikouluissa alkaa syyslukukaudella 2020.