Teemapäivä sai nuoret pohtimaan nikotiinin käyttöä

23.04.2021

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Jasmine Hollsten ja Aliisa Kallio toteuttivat toiminnallisen opinnäytetyön ANKKURI-hankkeelle aiheesta “Nikotiini, nuoret aivot ja nikotiiniriippuvuus”.  Opinnäytetyön tuotoksena pidettiin terveyden teemapäivä Turun ammatti-insituutissa, Peltolan koulutalossa opiskeleville nuorille etätoteutuksin 20.4.2021.

Teemapäivän tavoitteena oli jakaa nuorille tietoa nikotiinin haitoista, erityisesti nikotiinin vaikutuksesta nuorten aivoihin, sekä saada nuoret pohtimaan omaa nikotiinituotteiden käyttöään ja ennaltaehkäistä käytön aloittamista. Tavoitteena oli lisäksi vaikuttaa nuorten asenteisiin nikotiinituotteita kohtaan.

Teemapäivässä jaettiin konkreettisia neuvoja nuorille nikotiiniriippuvuudesta irti pääsemiseksi.

Teemapäivä pidettiin kaikkiaan neljälle luokalle, joista jokaiselle varattiin lukujärjestyksestä 45 minuuttia. Terveysaiheinen päivä järjestettiin etäyhteyksin vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Teemapäivässä opiskelijoille kerrottiin oikeaa, tutkittua tietoa nikotiinista ja sen terveyshaitoista sekä tupakkatuotantoon liittyvistä eettisistä ja ekologisista ongelmista. Opiskelijoille esiteltiin Erovirasto-sovellus. Osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Jamboard-alustalla anonyymisti.

Tietokatsauksen jälkeen nuorille esitettiin ”Eroon nikotiiniriippuvuudesta” -posteri, ja opiskelijat pääsivät kisaamaan Kahoot-tietovisassa.  Tietovisassa oli kymmenen kysymystä asioista, joita oli käsitelty aiemmin teemapäivässä ja joita haluttiin vielä nostaa tällä tavoin esille.

Teemapäivän päätteeksi opiskelijat vastasivat palautekyselyyn. Suurin osa palautekyselyn palautteesta oli positiivista, ja liki 90 % vastaajista koki teemapäivän onnistuneeksi. Miltei 70 % osallistujista koki saaneensa uutta ja hyödyllistä tietoa aiheesta.

Nuorilla oli mahdollisuus antaa kokonaisuudesta myös avointa palautetta. Tämän palautteen mukaan teemapäivä oli hyvä ja ytimekäs kokonaisuus, joka sai nuoret pohtimaan muun muassa omaa nikotiinin käyttöään. Sähkösavukkeista toivottiin lisää tietoa, myös lopettamisen tukeen tulisi jatkossa panostaa enemmän.

”Oli hyvä esitys, rupesi oikein pelottamaan oma nikotiinin käyttö ja ajattelin harkita nikotiinin käytön lopettamista”.

Teemapäivän päätteeksi päivästä vastanneet opiskelijat kävivät reflektiivisen keskustelun ammatti-instituutin vastuuhenkilön kanssa. Kokonaisuus todettiin onnistuneeksi, ja materiaalit tulevat jatkossa koulun käyttöön. “Erityisesti tupakkateollisuuden eettisyydestä ja ekologisuudesta puhuminen oli hyvä lisä teemapäivään ja antoi ajankohtaista tietoa opiskelijoille!”

 

Jasmine Hollsten ja Aliisa Kallio