Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori kannustaa nuoria terveellisiin elintapoihin

28.02.2022

Turun ammatti-instituutissa (TAI) aloitti tammikuussa opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori, yhteisöpedagogi Annika Ollila. Koordinaattorin päätehtävä on kehittää nikotiinituotteiden käytön merkittävää vähentämistä ammatillisten opiskelijoiden parissa ja kannustaa oppilaitoksen tapakulttuurin muuttamista savuttomaksi ja nuuskattomaksi. Koordinaattorin työtehtävä on osa Turun ammattikorkeakoulun ANKKURI-hanketta.

Koordinaattori on mukana järjestämässä opiskelijoiden arjessa näkyvää, käytännönläheistä ja monipuolista toimintaa. Luotuja käytäntöjä mallinnetaan, levitetään ja juurrutetaan TAI:n kaikkiin viiteen koulutaloon.

– Keskeistä uudessa työssä on osallistaa opiskelijoita yhteiseen tekemiseen matalalla kynnyksellä, Annika Ollila summaa.

Juuri työnsä aloittanut Ollila on ehtinyt tutustua TAI:hin yhdessä opiskelijatoiminnan koordinaattorien ja osallisuuskoordinaattorin kanssa. Hän on käynyt esittäytymässä kaikilla koulutaloilla ja osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja tempauksiin. Henkilökunta ja opiskelijat ovat ottaneet uuden työntekijän hyvin vastaan.

– Käytännön työ on lähtenyt TAI:ssa nopeasti käyntiin Tutor-valmennuspäivissä, joissa Annika keräsi opiskelijoiden toiveita nikotiinittoman välituntimallin kehittämiseen. Tutoreiden ja opiskelijakunnan hallituksen opiskelijoiden innostaminen mukaan toimimaan tarjoaa luontevan polun nikotiinittomien taukojen viettämiselle ja sitä kautta muillekin TAI:n opiskelijoille, projektikoordinaattori Miia Lehtonen iloitsee.

Annika Ollilan mukaan uusi toimenkuva vaikuttaa kiinnostavalta ja antoisalta. Yhteistyötä projektikoordinaattori tekee muiden koordinaattoreiden lisäksi muun muassa kuraattoreiden, opiskeluhyvinvointityöryhmien ja Turun ammattikorkeakoulun ANKKURI-hankkeen kehittäjäopettajien kanssa.

Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattorin työhuone on Ruiskadun kampuksella. Hänen työnsä luonne on jalkautuvaa.

– Koordinaattorina teen työtäni pääasiassa aina opiskelijoiden parissa! Ollila toteaa.

 

Ota yhteyttä:

Annika Ollila, TAI opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori puh. +358 44 9074313 annika.ollila@edu.turku.fi

Miia Lehtonen, TAI ANKKURI-hankkeen projektikoordinaattori puh. +358 40 596 4657 miia.m.lehtonen@turku.fi