Nuorten tukipalveluita tarjolla korona-aikana

04.05.2020

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan on todettu aiheuttavan lapsille ja nuorille ahdistusta ja pelkotiloja. Erityiseksi huoleksi on nostettu riski syrjäytymiselle, kun nuorille kohdennetut palvelut ja toiminnot eivät ole saatavilla. Yksinäisyys altistaa stressille, masennukselle ja muille mielenterveyden ongelmille. Ystävyys- ja kaverisuhteet sekä kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusrakenteita. Kun ryhmäkokoontumisia pitää välttää, saattaa nuorten yksinäisyys lisääntyä. Yksinäisyyteen ja sen aiheuttamiin tunteisiin ja ”oireisiin” pitää puuttua.

Yksinäisyyteen puuttuminen parantaa nuorten sosiaalista hyvinvointia ja edistää psyykkistä terveyttä. Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tukemisen kannalta keskeistä on kiinnittää huomiota lasten ja nuorten asenteisiin sekä käyttäytymiseen toisiaan kohtaan.

Nuorten hyvinvoinnin tukemisessa kannattaa hyödyntää erityisesti nuorille suunnattuja tukipalveluita:

Nuorten Väestöliitto: Väestöliiton chat-palveluissa 13–19-vuotiaat nuoret voivat keskustella koronaan liittyvistä huolista.

Nuorten kriisipiste: HelsinkiMission puhelinpalvelu (045 341 0583 ja 045 855 0945) tarjoaa keskusteluapua kriisityöntekijän kanssa ma–to klo 9–11. Palvelu on tarkoitettu 12–29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille ja nuorten perheille. Palvelua saa myös ruotsiksi numeroista 045 341 0574 ja 044 765 4487.

Nuortennetti.fi: Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin (116 111) on avoinna arkisin klo 14–2 ja la–su klo 17–20. Vapaaehtoinen vaitiolovelvollinen päivystäjä keskustelee mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta. Verkkosivuilla on myös chat-palvelu.

Sekasin-chat: MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja Punaisen Ristin koordinoima chat on tarkoitettu 12–29-vuotiaille. Usean eri järjestön ammattilaiset eri ammattialoilta ja koulutetut vapaaehtoiset ovat chatissa paikalla arkisin klo 9–24 sekä la–su klo 15–24.

Nyyti ry: Valtakunnallinen yhdistys Nyyti ry järjestää koronaepidemiaan liittyviä chatteja torstaisin klo 18–20 ja tiistaisin klo 15–17. Ryhmämuotoisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä yhdessä Nyytin vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

Tyttöjen talo: Helsingin ja Espoon Tyttöjen talot toimivat tukena kaikille 10–29-vuotiaille tytöksi tai naiseksi identifioituville ja tyttöyttä itsessään pohtiville. Talot tarjoavat nyt apua chatin, puhelimen, videoyhteyden ja somekanavien kautta.

Poikien talo: Sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä tekevä Poikien talo on avannut alle 30-vuotiaille tarkoitetun chatin, puhelimen ja video-yhteyden, joissa voi jutella talon työntekijöiden kanssa. Poikien talo tekee töitä 10–28-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten tukemiseksi sukupuolen moninaisuuden huomioiden.

Netari.fi: Pelastakaa lapset tarjoaa digitaalisen nuorisotalon, jossa voi keskustella muiden nuorten ja luotettavien aikuisten kanssa mieltä askarruttavista asioista. Netarin erilaiset chat-palvelut ovat auki sunnuntaista torstaihin.