Master School -opiskelijat mukana ANKKURI-hankkeessa

09.04.2020

Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelijat työstävät opinnäytetöitään ANKKURI-hankkeessa. Opinnäytetyöt toteutuvat yksilötöinä tehtävi kehittämisprojekteina, jotka etenevät systemaattisesti ideavaiheesta projektisuunnitelmaan, toteutukseen ja loppuraportointiin. 

Hankkeeseen kiinnittyneitä opiskelijoita on tällä hetkellä 13. Opiskelijoiden opinnäytetöiden tarkoituksena on luoda muun muassa erilaisia terveyden edistämisen sekä päihdetyön johtamisen ja yhteistyökäytänteiden toimintamalleja, toimintaa ohjaavia käsikirjoja ja suunnitelmia sekä ammattikoululaisten terveystiedon opetuksen materiaaleja. Osa opinnäytetöistä linkittyy ANKKURIN olemassa olevaan terveyskioski– ja nuortenraatitoimintaan.  

Hankkeen opiskelijatyöt: 

Minna AlaraudanjokiAmmattikoululaisten terveyskioskitoiminta verkossa, opettajille ja oppilaille suunnattun sisällön tuottaminen. 

Tiina VilanderNuorten päihteettömyyteen tähtäävän ennaltaehkäisevän päihdetyön alueellisten käytänteiden selvitys ja päihdetyön johtamisen mallin luominen. 

Heidi PollariAmmattikoululaisten nikotiinituotteiden/päihteiden käyttöön liittyvät asenteet. Tuotos osa sähköistä terveyskioskitoimintaa. 

Saija KirjavainenSosiaali- ja terveysalan ammattilaisten (terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja) käsityksiä ammattikoululaisten terveyden edistämisen työstä. Tuotoksena tulevaisuuden terveydenedistämisen malli ammattikouluille. 

Sanna KauranneAmmattikouluympäristö päihteettömyyttä tukemassa. Tuotoksena päihteettömyyssuunnitelma. 

Senni Mäkelä Terveydenhoitajan käsikirja ammattikoululaisten päihteettömyyden tukemiseen. Tuotos yhdistetään sähköiseen terveyskioskitoimintaan. 

Irinja RautajuuriLuovat menetelmät terveystiedon oppimisessa. Tuotoksena terveyden edistämisen mallin kehittäminen ammattikoululaisille, oppimisympäristöt, -menetelmät ja opetuskokonaisuudet huomioiden. 

Pinja KarppinenOpinnäytetyön teemana on eriarvoisuuden ja perhetaustan vaikutus ammattikoululaisten päihteisen käyttöön. Tuotos yhdistettäneen sähköiseen terveyskioskitoimintaan. 

Janika Heinäsuo Alueellisen päihteettömyysmallin luominen. 

Sanna RuohonenSiivoo suus! Suun hyvinvoinnin opas ammattikoululaisille. Tavoitteena on nuorten suun hyvinvoinnin ylläpitäminen ja oikea-aikaisen suun terveyteen liittyvän tiedon välittäminen sekä nuorten nikotiinittomuuden tukeminen. 

Eva-Maria Seppälä Alueellinen yhteistyömalli nikotiinittomuuden tukemiseen, porrasmallilla, kohderyhmänä 5.−8. -luokkalaiset. 

Iida Salomaa – Nuorten omat voimavarat ammattikoululaisten terveyden edistämisessä. 

Johanna Lindegren – Terveystietotestin ensimmäisen osion luominen, esitestaus ja pilotointi.

Opinnäytetöiden tekijät kirjoittavat itsestään ja töistään erilliset esittelyt ANKKURI-hankkeen blogiin tämän vuoden aikana. Seuraava projektirekrytointi toteutuu syksyllä 2020, jolloin ANKKURIIN voidaan ottaa neljä (4) Master School -opiskelijaa lisää rajattuihin aihekokonaisuuksiin.