Lähihoitajaopiskelijat järjestivät mielenterveyttä tukevaa toimintaa vertaisilleen

21.10.2021

ANKKURI-hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen, päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi. Päätavoitteena on ammattikoululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Kuluneen syksyn aikana Turun Ammatti-instituutissa ANKKURI-hankkeen toiminnassa on nostettu esiin mielenterveysteemat.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan lähihoitajaopiskelijat järjestivät mielenterveyttä tukevaa toimintaa Ruiskadun kampuksen opiskelijoille viikolla 40.

Tapahtumassa lähihoitajaopiskelijat kokosivat hyvänmielen puun, johon tapahtumaan osallistuneet opiskelijat saivat lisätä asioita, joita he pitävät tärkeinä ja omaa mieltään parantavina asioina. Hyvän mielen tukemiseksi lähihoitajaopiskelijat lukivat keskusradiossa opiskelijoiden tsemppitervehdyksiä, järjestivät rentoutus- ja hierontapisteen

Mielenterveys- ja päihdetyön teemapäivä toteutettiin yhteistyössä ANKKURI-hankkeen kanssa.  ANKKURI-toimijat esittelivät TAIssa käynnissä olevaa nikotiinittomuutta vahvistavaa somekampanjaa, jota toteutetaan yhdessä Turun ammatti-instituutin eri ikäisten opiskelijoiden kanssa.

Kampanjan tavoitteena on, opiskelijat antavat oman esimerkkinsä avulla kasvot nikotiinittomuudelle ja kertovat omat perustelunsa sille, miksi eivät halua käyttää nikotiinituotteita, esimerkiksi nuuskaa.

Somekampanjaa on toteutettu edellisen kerran viime keväänä, jolloin valmistettiin julisteita ja infokortteja. Kortteja on esillä eri Turun ammatti-instituutin koulutaloissa.

Mielenterveys- ja päihdetyön teemapäivässä huomioitiin kouluympäristön viihtyvyys ja sen parantaminen. Osallistujille tehtiin kysely kouluympäristön parantamisesta. Vastauksista havaittiin, että oppilaitosympäristöä halutaan kehittää erityisesti panostamalla yhteisiin oleskelutiloihin. Tiloihin kaivattiin mm. sohvia ja lautapelejä.

Opiskelijat pääsivät myös itse konkreettisesti osallistumaan koulualueen viihtyvyyden kehittämiseen: lähihoitajaopiskelijat ohjasivat opiskelijaryhmiä istuttamaan kukkasipuleja koulun viheralueelle. Tulevana keväänä koulun piha kukkii tulppaaneita, krookuksia ja narsisseja!

 

ANKKURI-hankkeen kuulumiset tarjosivat:

Elvi Jalava ja Ulla Siponen, Lähihoitajaopiskelijaryhmän opettajat

Kirsi Kauliomäki, Tuntiopettaja, Somekampanjavastaava

Hanna-Maria Pajari, Opiskeluhyvinvoinnin ja opiskelijoiden osallisuuden koordinaattori