Kysely kouluterveydenhoitajan palveluista käynnistyy helmikuussa

14.02.2022

ANKKURI-hanke käynnistää helmikuussa kartoituskyselyn ammattikouluopiskelijoille kouluterveydenhoitajan palveluista. Kaikille Turun ammatti-instituutin opiskelijoille suunnatulla kartoituksella selvitetään ammatti-instituutin kouluterveydenhoitajan palveluita ja palvelujen saatavuutta sekä sitä, miten nuoret kohtaavat terveydenhoitajan koulussa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, millaista ohjausta ja palvelua nuoret toivoisivat kouluterveydenhoitajalta.

Kartoitus pohjautuu ANKKURI-hankkeessa aiemmin julkaistuun kirjallisuuskatsaukseen, jonka mukaan nikotiinittomuus- ja päihteettömyystyön toteutus ammatillisissa oppilaitoksissa on haasteellista ja monissa oppilaitoksissa resurssit eivät ole riittäviä. Opiskelijat eivät pidä terveydenhoitajan tukea uskottavana ja kokevat terveydenhoitajan etäisenä. Terveydenhoitajat taas kokevat resurssien rajallisuuden vaikeuttavan neuvonta- ja ohjaustyötä.

Terveydenhoitotyötä helpottavia kartoitusvälineitä ei käytetä säännönmukaisesti, ja tutkimuksissa on selvinnyt, että nuoret kokevat koulun oppilashuollon ammattilaisten roolin tupakoinnin lopettamisen tukemisessa etäiseksi. Ammattilaisilla ei ajatella olevan ole ”oikeita vaikutusmahdollisuuksia”. Kohtaamisia ja ohjausta vaikeuttaa se, että terveydenhoitaja on saatavilla vain harvoin.

Tutkimuskartoituksen tulosten avulla kehitetään mm. ammatti-instituutin opiskelijatuen palveluita sekä erityisesti päihteettömyyden ja nikotiinittomuuden ammattilaistuen mahdollisuuksia.

Nyt laadittu kysely käynnistyy viikolla 7 ja se on avoinna 4.3. saakka. Kyselyyn voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Lisätietoja kyselystä antaa projektipäällikkö Minna Salakari, minna.salakari@turkuamk.fi, p. 040 730 78 77.