Kouluympäristöraportti: Aninkaisten ja Peltolan koulutaloista kehitettävä hyvinvointia edistäviä ympäristöjä

21.12.2020

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Angelica Kajander, Susanna Laakso, Emma Mälkönen ja Katriina Tiikko jalkautuivat Turun ammatti-instituutin Aninkaisten ja Peltolan koulutaloihin. He kartoittivat kouluympäristöjen pihoja ja sisätiloja. Erityisesti he kiinnittivät huomiota liikkumisen ja tekemisen mahdollisuuksiin ja ympäristöjen viihtyvyyteen.

Järjestämänsä gallupin avulla opiskelijat kartoittivat tietoa hyvinvointia edistävästä kouluympäristöstä nuorten ja koulutoimijoiden näkökulmasta. Yhteensä vastaajia oli vajaat 50 henkilöä.

– Esittämämme tulokset ovat tärkeitä, sillä kouluympäristö ja koulun ilmapiiri edistävät opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaadun paranemista, sosionomiopiskelijat toteavat tekemässään kouluympäristöraportissa.

Tuloksien mukaan vanhenevien koulurakennusten yleisilme on varsin kolkko. Viihtyisyyttä voitaisiin lisätä muun muassa kalusteilla ja viherkasveilla. Peltolan koulutalossa kiitellään hyviä tiloja, laaja piha-aluetta ja siistiä ympäristöä.

Pöytäpelit, kuten pingis ja biljardi, ovat ammattikoulun opiskelijoiden keskuudessa suosittuja. Ne vetävät kahvion lisäksi molemmissa koulutiloissa opiskelijoita puoleensa. Peltolan koulutalo oli ollut mukana Liikkuva toinen aste -hankkeessa, jonka myötä matalan kynnyksen liikkumisen edistämiseen on panostettu.

Aninkaisten koulutalossa liikunta- ja kuntosali eivät ole opiskelijoiden vapaassa käytössä välituntisin. Gallupin mukaan opiskelijat toivovat päätökseen muutosta. He haluavat päästä taukojen aikana esimerkiksi pelaamaan salibandya ja heittelemään koreja.

Tilaa rauhoittumiseen, oleskeluun ja koulutyöstä palautumiseen kaivataan molemmissa koulutaloissa. Opiskelijat toivovat viihtyisää taukotilaa, jossa olisi sohvia, säkkituoleja ja riippumattoja. Myös lauta- ja korttipeleistä haaveillaan. Vastaajien mielestä ne houkuttelisivat kauppaan ja tupakalle lähtemisen sijaan opiskelijoita jäämään koulun tiloihin.

Valtaosa Peltolan koulutalon opiskelijoista kokee gallupin mukaan, ettei päihteiden käytön vähentämiseen voida juurikaan koulun tiloissa vaikuttaa tai he eivät osaa ottaa asiaan kantaa. Aninkaisten koulutalon opiskelijat sen sijaan toivovat tiukempaa linjaa tupakointiin ja energiajuomien käyttöön. He ehdottavat kouluympäristöön kohdistuvia muutoksia, joiden avulla voitaisiin nostaa kynnystä lähteä tupakalle, tai kauppaan ostamaan muun muassa energiajuomia tai nikotiinituotteita.

– Pyrimme raportin avulla tuomaan mielipiteet esiin mahdollisimman selkeästi, jotta niitä voidaan jatkossa hyödyntää hyvinvointia edistävän kouluympäristön suunnittelussa, raportin laatineet sosionomiopiskelijat summaavat.