Hyvinvointijohtamisen mallinnus perustuu yhteisöllisyyteen

11.11.2022

ANKKURI-hankkeessa laadittiin hyvinvointijohtamisen malli Turun ammatti-instituutin hyvinvointi- ja päihteettömyystyön perustaksi. Nuorten haastatteluista ja henkilöstön kyselyn vastauksista selvisi, että hyvinvointityö oppilaitoksessa perustuu yhteisöllisyyteen ja matalan kynnyksen palvelut lisäävät hyvinvointia.

Vuorovaikutus henkilöstön ja opiskelijoiden välillä mahdollistuu sosiaalista ja fyysistä tilaa kehittämällä sekä yhteisesti keskustellen. Moniammatillinen kohtaaminen ja ohjaus ovat opiskelijoille tärkeitä. Nuorten hyvinvointia edesauttavat tekijät oppilaitosympäristössä muodostuvatkin vuorovaikutussuhteesta henkilökuntaan, joka aidosti on kiinnostunut heistä.

Oikean tiedon lisääminen ja opiskelijoita kiinnostavat aktiviteetit tauoilla voivat saada aikaan yhteisöllisen ajatuksen siitä, että nikotiinituotteiden käyttö ei ole sallittua, suotavaa eikä trendikästä. Merkityksellisiksi koetaan ryhmäytyminen sekä yhteistoiminnan ja osallisuuden toteutuminen. Opiskelijoiden toiveena on, että ongelmatilanteissa tuen saaminen ammattilaisilta on nopeaa ja sujuvaa.

Hyvinvointijohtamisen mallinnus TAI
Hyvinvointijohtamisen mallinnuksessa korostuvat yhteisöllisyys, toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet sekä kuntatahon strategiat.

Lue lisää hyvinvointijohtamisen mallinnuksesta Turun ammattikorkeakoulun SunOpix-blogista.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Minna Salakari (minna.salakari@turkuamk.fi).