Hankkeen toimijoiden työnjako sovittiin sidosryhmätapaamisessa

24.02.2020

ANKKURI-hankkeen virallinen alueellisen sidosryhmän aloitustapaaminen järjestettiin Turun ammattikorkeakoulussa 24.2.2020. Tapaamisessa läpikäytiin hankkeen päätavoitteet ja tarkoitus, toiminnan vuosikello, budjetti ja viestintäsuunnitelma sekä suunniteltiin ja sovittiin työnjako eri toimijoiden kesken.

Aloitustilaisuuteen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulun hanketoimijat, Turun kaupungin, Turun ammatti-instituutin ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimijat sekä EHYT ry:n edustaja. Toimijoiden työnjako sovittiin STM:n rahoitussuunnitelmaan liitetyn hanketyötaulukon mukaisesti siten, että päävastuu ANKKURI-toiminnasta on Turun ammattikorkeakoululla. Turun kaupunki koordinoi alueellista viestintää ja toimii vahvana asiantuntijana nuorille kohdistuvassa terveystyössä. ANKKURI hyödyntää ennaltaehkäisevässä päihdetyössä sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin että EHYT ry:n valmiita nuorille suunnattuja toimintamalleja.

Turun ammatti-instituutille osoitettu rahoitusosuus kattaa yhden nuorten hyvinvoinnin asiantuntijan osa-aikaisen palkkaamisen ammattikouluympäristöön koko kolmivuotisen hankkeen ajaksi. Tämä toiminta takaa nuorten terveydenedistämisen toiminnan integroimisen ammattikouluun, nuorten arkiseen toimintaympäristöön.  Asiantuntijan työstä on tarkoitus kerätä vuosittaiset palautteet toiminnan kehittämiseksi ja raportoimiseksi. Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa myös alkutestausten ja muiden tutkimuksellisten osioiden koordinoivana tahona yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Sidosryhmätapaamisessa nimettiin myös hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmään ehdotettuja lähestyttiin heti tapaamisen jälkeen, ja heiltä odotetaan vastausta maaliskuun aikana. Ohjausryhmään ehdotettuja asiantuntijoita THL:n kehittämispäällikkö Anni Heldánin lisäksi ovat: Turun ammatti-instituutin rehtori Päivi Lehtinen, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen, päihde- ja mielenterveystyön asiantuntija, sairaanhoitaja (YAMK) ja kouluttaja Jan Holmberg, Turun kaupungin ennaltaehkäisevän työn suunnittelija Niina Jalo, EHYT ry:n koulutussuunnittelija Anu Rautama, Turun ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Camilla Laaksonen. Ohjausryhmälle nimettiin myös varahenkilöt.

Seuraava toimijoiden yhteistapaaminen järjestetään huhtikuussa 2020. Hankkeen ohjausryhmä kokoontunee toukokuussa 2020.