Ankkurit ylös! Uusi vuosi tuo uusia tuulia ANKKURI-hankkeeseen

05.01.2022

Alkanut vuosi on ANKKURI-hankkeen viimeinen virallinen toimintavuosi. Jälleen villiintyneestä koronatilanteesta huolimatta tavoitteena on toteuttaa hanke aikataulussa maaliin. Kuten olemme aiemmin todenneet, sen takaavat hankkeessa toimivat huipputyypit – saamme yhdessä aikaan paljon hyvää!

Kohtaamme hankkeessa ammattikouluopiskelijoita ja heidän lähiaikuisiaan. Tämän vuoden aikana toteutamme muun muassa terveyskioskeja, teemapäiviä sekä pidämme nuortenraateja. Lisäksi järjestämme kaksi asiantuntijakoulutusta: nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä ammattikoulussa opiskeleville nuorille. Koulutusteemat ja -ohjelmat valmistuvat alkuvuodesta.

Uuden vuoden kantava teema on hyvinvointijohtaminen.

Hankesuunnitelman mukaisesti toteutamme Bikva-arviointimallin keinoin Turun kaupungin ja Turun ammatti-instituutin hyvinvointijohtamista ja pyrimme kehittämään uudenlaista terveyttä edistävää ja helposti juurrutettavaa toimintamallia johtamisen tueksi. Fokusryhmähaastattelut käynnistyvät alkuvuodesta, ja analyysityötä jatketaan aina elokuulle saakka. Tähän mittavaan työhön on rekrytoitu Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelijoita sekä kaksi hankkeessa toimivaa asiantuntijaopettajaa.

Toisena isompana päätavoitteena on suunnitella Ankkurinappi-sovellus, jonka sisältörunko valmistuu terveysteknologian opiskelijan  opinnäytetyönä kevään aikana. Ammattikouluopiskelijat ovat mukana sovelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten ja Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusohjeita. Siksi meillä on koronaepidemian jatkuessa valmius toimia myös etäyhteyksin.

ANKKURI-hankkeen Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjan hankejulkaisu “Ankkuripaikalla – Näköaloja ammattikoulu opiskelijoiden terveyden edistämiseen” on koottu ja toimitettu viestinnän asiantuntijoille ”oikolukuun” ja taittoon. Artikkelikokooma julkaistaneen huhtikuussa. Kokooman kirjoittajina toimivat asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat.

Hankkeen loppukartoituskysely käynnistyy syksyllä. Kysely on sama, joka toteutettiin hankkeen alkukartoituskyselynä – kyselyllä kartoitetaan ammattiin opiskelevien nuorten itse arvioimaa terveydentilaa ja elintapoja. Sillä selvitetään nuorten ja nuorten aikuisten asenteita päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöä kohtaan. Lisäksi kysymyksillä kartoitetaan nuorten omasta hyvinvoinnista huolehtimisen keinoja.

Toistetun kyselyn tarkoituksena on selvittää muun muassa hankkeen toimintojen vaikutuksia ja merkityksiä nuorten hyvinvoinnille sekä päihteiden ja nikotiinituotteiden käytölle.

ANKKURIn laajan toiminnan toteuttamisen mahdollistaa hyvin sujuva yhteistyö. Tärkein perusperiaate on toimia yhdessä nuorten kanssa, joten valtaosa suunnittelusta, toiminnasta ja kehittämistyöstä tehdään Turun ammattikorkeakoulun ja yhteistyöammattikoulujen opiskelijoiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, Turun kaupungin, Turun ammatti-instituutin, Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen (NIKO-projektin) kanssa.

Seuraa kuulumisiamme Turun ammattikorkeakoulun, ANKKURI-hankkeen ja yhteistyökumppaneidemme verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista!