ANKKURI toimii yhdessä nuorten kanssa – Nuortenraadit käynnistyvät kevään aikana

13.03.2020

ANKKURI-hankkeen tärkeimpiä perusperiaatteita on toimia yhdessä nuorten kanssa. Toiminta perustuu nuorten tarpeisiin ja voimavaroihin. Nuoret pääsevät mukaan ANKKURIIN heti hankkeen alkumetreillä, kun nuortenraatitoiminta käynnistyy kevään aikana Turun ammatti-instituutin kaikissa koulutaloissa. Jokaiseen kouluun perustetaan oma nuortenraati koulun oppilaista. Raadit aloittavat toimintansa kevään 2020 aikana ja kokoontuvat säännöllisesti koko hankkeen ajan muutaman kerran lukukaudessa.

Nuortenraadin tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluviin ja tarjota heille mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja edistää nuorten asioita. Raadin tehtäviä ovat muun muassa osallistua nuorille suunnatun toiminnan ideoinnissa ja uusien toimintatapojen luomisessa sekä osallistuminen sosiaalisen median  viestintään. Hankkeen aikana aktivoidaan nuoria myös esimerkiksi järjestämällä kilpailuja, joissa tuotetaan nuorille suunnattua materiaalia – voittajan valinnan tekevät nuortenraatien jäsenet!

Erityisen tärkeää on tukea päihteettömyyttä koulujen omien some-kanavien kautta ja antaa siten asianmukaista tietoa päihteisiin liittyen. Onnistunut viestintä vaatii nuorten mukana oloa. Nuortenraatitoiminta tukee nuorille suunnatun toiminnan kehittämistä ammattikouluissa.

Toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat voivat ilmoittautua oman koulunsa opolle tai kuraattorille.