ANKKURI-hankkeeseen kaksi opiskelija-assistenttia

07.04.2022

ANKKURI-hankkeen uusina toimijoina aloitti kaksi opiskelija-assistenttia, Sari Honkavaara ja Hue Duong-Puuperä. Kaksikko työskentelee hankkeessa 19.6. saakka.

Sari ja Hue olivat jo aiemmin hankkeelle tuttuja toimijoita: he tekevät omaa opinnäytetyötään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa. Molemmat huhtikuussa työnsä aloittaneet assistentit ovat pohjakoulutukseltaan sairaanhoitajia. Projektiassistentteina heidän tärkeimpinä työtehtävinään ovat omien opinnäytetöidensä tuotosten viimeistely ja esittely kohdeorganisaatiolle sekä tiedon levitys laajemmalle yleisölle.

Opiskelija-assistentti Sari Honkavaara
Turun MK:n Master Schoolin opiskelija Sari Honkavaara aloitti hankkeen assistenttina huhtikuussa.

Sari toteuttaa terveyden edistämisen ja päihteettömyyden tukemisen vuosikelloa Turun ammatti-instituuttiin. Kehittämisprojektin menetelmävaiheessa hyödynnettiin ANKKURI-hankkeen sidosryhmien asiantuntijoista muodostettua asiantuntijatyöryhmää. Lopullinen tuotos luotiin työpajatyöskentelyn pohjalta. Assistentin työtehtävinä Sari viimeistelee vuosikellon, laatii vuosikellokoulutukset ammatti-instituutin henkilöstölle sekä toimii terveyden edistämisen toiminnan ja hankekoulutusten suunnittelijana ja toteuttajana.

Opiskelija-assistentti Hue Duong-Puuperä
Turun AMK:n Master Schoolin opiskelija, opiskelija-assistentti Hue Duong-Puuperä tekee opinnäytetyötään ANKKURI-hankkeessa.

Hue taas luo käyttäjälähtöisen mobiilisovelluksen Ankkurinappi-konseptin rungon Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Konseptin pääteemoina ovat mielenterveys ja mielenterveyttä tukevat elintavat. Mallinnuksessa on hyödynnetty asiantuntijaraatia ja nuorille suunnattua kyselyä.  Opiskelija-assistentin työssä Hue toimii konseptisuunnittelussa ja -toteutuksessa sekä ANKKURI-hankkeen hankekoulutusten suunnittelussa ja hankeviestinnässä.

Lisätietoa: projektipäällikkö Minna Salakarilta, p. 040 730 78 77