ANKKURI-hanke tukee ammattikoululaisten hyvinvointia THL:n rahoituksella

30.01.2020

THL:n terveyden edistämisen määrärahalla käynnistyvä ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi – hanke tähtää päihteettömyyteen ja alueellisten yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden kehittämiseen. Tammikuussa 2020 käynnistyneen  tarkoituksena on luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi.

– Hankkeen päätavoitteena on ammattikoululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja terveydenedistämisen toimintojen juurruttaminen osaksi ammattikoulutoimintaa eri toimijoiden johtamis- ja yhteistyön mallintamisen avulla, kertoo hankevalmisteluja johtanut, päätoiminen tuntiopettaja Minna Salakari Turun ammattikorkeakoulusta.

Ammattikouluopiskelijoilla on tutkitusti enemmän tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöä sekä niihin kytkeytyvää mielenterveyden epävakautta kuin muilla toisen asteen opiskelijoilla. Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan ammattikoululaiset kokevat lisäksi terveytensä heikommaksi kuin ikätoverinsa.

Terveyden edistämisen yhteistyökäytännöt pirstaleisia

Haasteiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja ennaltaehkäisevässä työssä on tunnistettu kohderyhmän tavoittamisen ja osallistamisen haasteet, toimintojen juurruttaminen käytäntöön ja niissä saavutettujen tulosten pysyvyyden varmentaminen sekä johtaminen.

– Erityisesti kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen terveyden edistämistyön johtamisen käytännöt ovat pirstaleiset ja koordinoimattomat, Salakari toteaa.

ANKKURIN toisena päätavoitteena onkin kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen toimintamalleja johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta.

Alueelliset toimijat aktiiviseen yhteistyöhön

Kolmivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä alueellisten kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa. Mukana omilla aiesopimuksillaan ovat Turun kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoimialat, Turun ammatti-instituutti, EHYT ry ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys.

– Hanketyöskentelyssä on olennaista, että olemme saaneet toimintaan mukaan Turun kaupungin, ammattikoulun ja ehkäisevää päihde- ja nuorisotyötä tekevät tahot. Näin luotavista malleista ja toiminnoista voidaan saavuttaa pysyviä ratkaisuja nuorten tueksi.

Konkreettinen hanketyö alkaa helmikuussa 2020. Toimintakauden alussa kootaan kohderyhmästä nuortenraadit, jotka osallistuvat hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin. Tällöin käynnistetään myös hankkeeseen sisältyvä laaja Ammattikoululaiset, elintavat ja asenteet -tutkimus sekä aloitetaan pysyvän terveyskioski-toiminnan suunnittelu Turun ammattikorkeakoulun terveys ja hyvinvointi -sektorin opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisenä hankevuonna käynnistyvät lisäksi Master School –opiskelijoiden osaprojektit ja ammattikouluympäristöjen havainnointi sekä alueellisten johtamis- ja yhteistyökäytänteiden kartoitukset.

 

Kuva: Antti Ala-Könni, Turun ammattikorkeakoulu

Lisätietoja THL:n terveyden edistämisen määrärahasta:

www.thl.fi

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat