Ammattilaiset nuorten elämäntapaohjauksen tukena

15.01.2021

 

ANKKURI-hanke tarjoaa maksuttoman verkkokoulutuksen 10.2.2021 klo 8.15–12.00. Koulutus on suunnattu nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja sote-alan opiskelijoille. Ohjelma sisältää monipuolista ja mielenkiintoista tietoa nuorten hyvinvoinnista, elintavoista ja päihteiden käytöstä.

Aamupäivän aikana kuullaan tuoreet päihdeuutiset Varsinais-Suomen alueelta. Nuorten parissa toimivien on hyvä tietää, missä päihteiden käytössä alueellisesti mennään. Tiedetään esimerkiksi, että helppo saatavuus lisää nuorten päihteidenkäyttöä. Mielenkiintoista on myös pohtia päihteiden käytön taustatekijöitä. Voiko niihin jollain tavoin vaikuttaa?

Kohtaamisen taito on nuorten kanssa tehtävässä työssä tärkeää. Siksi on osattava ja uskallettava ottaa päihteiden käyttö puheeksi. Siihen on olemassa ammattilaiskäyttöön myös omat päihteiden käytön mittarinsa. Niitä voidaan käyttää muun työn tukena, mutta ne eivät koskaan korvaa luottamuksellista suhdetta nuoreen.

Nuorten terveyttä edistävä työ on pitkälti kiinni nuoren persoonasta. Siitä, millainen itsetunto nuorelle on rakentumassa ja miten hän vastaa ryhmäpaineeseen. Jokaisella on voimavaroja, mutta nuoruuden huumassa voi joskus tuntua, ettei niitä saa käyttöön tai ne on ylimitoitettu. Siksi huolipuheen lisäksi on hyvä miettiä, kuinka nuoren itsetuntoa ja voimavaroja voidaan tukea.

Nuorten kohtaaminen, opettaminen ja auttaminen on palkitsevaa työtä. Kolikon kääntöpuolella on työntekijän oma jaksaminen ja työstä palautuminen. Siksi nuorten parissa toimivien on hyvä pitää huolta myös omasta jaksamisestaan. Ymmärtää, kuinka tärkeä merkitys palautumisella on ja mitä tarkoittaa vaikkapa myötätuntouupumus.

Näistä aiheista keskustellaan lisää 10.2. ANKKURI – Ammattilaiset nuorten elämäntapaohjauksen tukena -verkkokoulutuksessa.

Ilmoittaudu heti mukaan tästä linkistä.

ANKKURI-hankkeen koulutusohjelma 10.2.2021