Alkukartoitus käynnistyi Turun ammatti-instituutissa

08.12.2020

Turun ammattikorkeakoulun ANKKURI-hankkeen laaja alkukartoituskysely käynnistyi eilen. Kyselyllä kartoitetaan ammattiin opiskelevien itse arvioimaa terveydentilaa ja elintapoja. Erityisesti selvitetään nuorten ja nuorten aikuisten asenteita päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöä kohtaan. Lisäksi kysymysten avulla kartoitetaan nuorten omasta hyvinvoinnista huolehtimisen keinoja.

Kysely on suunnattu kaikille 15–29-vuotiaille suomenkielisille Turun ammatti-instituutin opiskelijoille. Vastausaikaa on 18.12. saakka. Nuoret ja nuoret aikuiset voivat vastata sähköiseen kyselyyn helposti ja anonyymisti.

Tammikuun aikana alkukartoituksen vastaukset analysoidaan ja tuloksista saadaan tietoa vuoden 2021 keväällä. Kyselyä on aiemmin käytetty alueellisessa nuorten terveyden edistämisen työssä. Se on esitestattu ja toteutettu 1 300 nuorelle.

Turun ammattikorkeakoulun ANKKURI-hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, Turun kaupungin, Turun ammatti-instituutin ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen (NIKO II-projektin) kanssa.