STM:n rahoituksen saaneet hankkeet yhteisessä aloitustilaisuudessa

13.02.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) terveyden edistämisen määrärahan saaneiden hankkeiden kick off -tilaisuus järjestettiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) 12.2.2020. Tapaamisessa esiteltiin kaikki rahoituksen saaneet hankkeet ja hanke-edustajat sekä hankkeen toimintaan, budjetointiin, raportointiin ja kirjanpitoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

Kick off -tilaisuuteen osallistui toimijoita valtakunnallisesti, ja tilaisuudessa oli mahdollisuus verkostoitua eri hanketoimijoiden kanssa. Jatkossa toimijat voivat jakaa keskenään toimivia käytänteitä ja toimintamalleja. Kaikista hankkeista laaditaan kuvaus helmi-maaiskuun aikana Innokylään, jolloin toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä kansallisesti.

Yhteistapaamiseen osallistuivat ANKKURI-hankkeen lisäksi Meijän perhe liikkeellä-, Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -, Satakulttuuria – Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sote-palveluissa kulttuurin keinoin -, Koululaisten sosiaalisen median käytön turvataidot: osaamisen kehittäminen ja puheeksi ottamisen tukeminen perusopetuksessa -, Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena -, Ruokailoa kaikille! Ruokakasvatuksen menetelmien kehittäminen maahanmuuttajaperheille -hankkeet. ANKKURISTA tilaisuuteen osallistuivat projektipäällikkö Minna Salakari, projektikoordinaattori Anu Vaihekoski ja TKI-kontrolleri Kari Hakola.

Vuonna 2020 rahoitetuissa hankkeissa tuotetaan ja kehitetään runsaasti erilaista tietoa, toimintamalleja, uusia yhteistyömuotoja, työmenetelmiä ja koulutusta, joita on mahdollista hyödyntää niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Kaikkiin rahoitettuihin hankkeisiin voit tutustua täällä.