Ystävykset johtavat hanketoimintaa – ankkurit ylös!

14.02.2020

Minna Salakari – tahtonainen luotsaa ANKKURI-hanketta 

Minna Salakari on pitkänlinjan projekti- ja kehittämistyön ammattilainen. Minna on toiminut projektipäällikkönä useissa kansallisissa monivuotisissa terveydenedistämisen sekä terveydenhuoltoa ja kuntoutusta kehittävistä hankkeissa. Minna toimii Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin päätoimisena tuntiopettajana ja NIKO- ja ANKKURI-hankkeiden projektipäällikkönä. Tänä keväänä hän väittelee Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta.  

Minna on tahtonainen, opettaja ja kouluttaja suurella sydämellä ja vahvoilla näkemyksillä. Minnan toimintaa ohjaavat aktiivisuus, innovatiivisuus ja positiivinen asenne.  Työn itsenäisyys, kehittämismyönteisyys ja yhteistyön mutkattomuus ovat Minnan valttikortteja.  

Työssään Minna on aito ja välitön kansanterveystieteilijä ja nuorten terveyden puolestapuhuja. Minna tarttuu ruoriin rohkeasti ja kokee, että “ANKKURI on minulle näytönpaikka!” 

Anu Vaihekoskiaina ankkuripaikalla 

Anu Vaihekoski toimii ANKKURI-hankkeen projektikoordinaattorina. Hän on erikoistunut lasten ja nuorten hoitotyöhön sekä hoitotyön johtamiseen ja kehittämiseen. Anu on tehnyt pitkän uran Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja saanut työskennellä erilaisissa rooleissa niin sairaanhoitajana, lähiesimiehenä kuin suunnittelijanakin.  

Tällä hetkellä Anu työskentelee ANKKURI-hankkeen lisäksi päätoimisena tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulussa Terveyden- ja hyvinvointialan Master Schoolissa.  Anu on kouluttanut itseään koko uransa aikana niin hoitotieteen, aikuiskasvatustieteen kuin pedagogiikan parissa. Vuonna 2010 hän suoritti sote-alan ylemmän AMK-tutkinnon johtamisesta ja kehittämisestä. 

Anu on täsmällinen, luova ja aikaansaava ammattilainen ankkuripaikalla! Anun työntekoa ohjaavat vahva osaaminen, itsenäinen työote sekä monialainen yhteistyö – ”Yhteistyöllä ja verkostoitumalla saavutetaan parhaat lopputulokset!  

P.S. Meillä on mitä mainioin perämies! 

ANKKURI-hankkeeseen tutkimusryhmäopiskelijana kiinnittynyt Heidi Pollari on hankkeen uusin rekrytointi. Heidi aloitti Master School opinnot tammikuussa 2020.  Aiemmalta koulutukseltaan hän on neuvolatyössä toiminut terveydenhoitaja. Heidin ehdottomia vahvuuksia ovat tavoitekeskeisyys, tutkimusorientoituvuus ja aito kiinnostus nuoria kohtaan. Heidi on varma ja luotettava toimija, perämies, joka ei pelkää tarttua toimeen – tuulta päin! Heidin esittelyn voit lukea myöhemmin kevään aikana blogista! 

 

Ankkuripaikalla

Minna Salakari ja Anu Vaihekoski

hanketoimijat ja ystävykset