Mikä saa nuoret lopettamaan nuuskaamisen?

27.09.2021

Uusimman valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan varsinaissuomalaisten ammattikouluopiskelijoiden tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt. Lisäksi täysin raittiiden määrä on jatkanut noususuuntaansa.

Uutinen on yhtä aikaa iloinen ja yllättävä: nuuskan käyttö on laskussa ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Linja on yhteneväinen koko maan ja Varsinais-Suomen alueen vertailevassa tarkastelussa, kuten uutisoimme aiemmin mediatiedotteessamme. Projektipäällikkönä minua kiehtoo, miksi erityisesti nuuskan käyttö on radikaalisti vähentynyt – mikä saa nuoret luopumaan nuuskasta?

Keskusteltuani Turun kaupungin asiantuntijan sekä ANKKURI-hankkeessa toimivien Turun ammatti-instituutin ammattilaisten kanssa päädyimme yhteisesti ja tietopohjaisesti seuraavaan: koronaviruksen ja -rajoitusten lisäksi monialaisella ja -tahoisella yhteistyöllä on merkitystä nuorten elintapojen kohenemiseen.

Nuuskaamisen väheneminen korona-aikana johtuu muun muassa nuuskan saatavuuden heikentymisestä sekä nuuskan hinnan noususta korona-aikana.

Myös nuorten sosiaalinen eristäytyminen toisistaan on voinut vaikuttaa nuuskaamiseen vertaispaineen vähentyessä. Nuuska mielletään pärjäävien ja hyväosaisten nuorten kulutustuotteeksi. Koronarajoitusten aikana nuoret ovat olleet aiempaa enemmän perheidensä parissa, minkä ajateltiin linkittyvän siihen, ettei nuuskaa käytetä yhtä paljon kuin ennen koronaa. Vanhempien valvonta saattaa vähentää ainakin näkyvää ja säännöllistä nuuskaamista.

Lisäksi säännöllisellä, monitahoisella terveyden edistämisen yhteistyöllä ja varsinaissuomalaisella hanketyöllä on merkitystä. Tänä vuonna matalan kynnyksen terveyttä ja nikotiinittomuutta edistävää toimintaa on järjestetty kohdennetusti yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille viitisen vuotta.  Tässä ajassa vaikutukset alkavat tulla näkyviin!

ANKKURI-hankkeen toiminta perustuu tiedon, tuen ja toiminnan tarjoamiseen siellä, missä kohderyhmä päivisin aikaansa viettää, koulussa.

Näin tavoitamme suuren joukon nuoria ja varmistamme tiedon ja tuen mahdollisimman monille nuorille. Kohdentaminen ammattikouluopiskelijoihin kannattaa, sillä heillä on tutkitusti enemmän terveysvajeita sekä päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttöä kuin esimerkiksi lukiolaisilla.

Hanketavoitteiden onnistumisen kannalta on olennaista toimia laajan alueellisen hyvinvointiverkoston kanssa: terveyskioskit, nuortenraadit ja monenlaiset teemapäivät toteutuvat yhdessä nuorten ja heidän lähiaikuistensa kanssa – ANKKURI tukee nuoria heidän omissa arkiympäristöissään.

Otsikossa esittämääni kysymykseen löytää siis vastauksen, kun pohtii ensin, miksi nuoret nuuskaavat. Tutkittu tosi on, että nuoret käyttävät nuuskaa voimakkaan riippuvuuden lisäksi erityisesti porukkaan kuulumisen, tottumuksen ja oikean tiedon puutteen vuoksi. He ovat kokeilunhaluisia ja haluavat olla trendin harjalla.

Kun aloitimme hanketoiminnan vuonna 2020, tieto nuuskan haittavaikutuksista oli varsin heikkoa ja sen käyttöön liittyi runsaasti virheellisiä käsitteitä. Tämä taas johti herkästi todellista positiivisempaan käsitykseen nuuskasta.  Nuuskan terveyshaittojen ehkäisemisessä keskeisintä on käytön ehkäisy ja lopettaminen.

Tähän käyttäjä tarvitsee tukea, motivointia ja tietoa.

ANKKURI-hankkeen toiminnalla voidaan muuttaa nuorten uskomuksia sekä kartuttaa tietoa tupakkatuotteista. Vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen perustuvat sekä toiminnalliset menetelmät ovat osoittautuneet vaikuttavammiksi terveyden edistämisen keinoiksi. Uskomme ANKKURISSA, että nykyään yhä useampi nuori ja nuoren lähiaikuinen tiedostaa tupakkatuotteiden vaarat.

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

projektipäällikkö