Sosionomiopiskelijat seminaaria suunnittelemassa: ”Suurin tarve nuorten voimavarojen tukemisen koulutukselle”

05.10.2020

ANKKURI-hankkeessa järjestetään koulutusseminaari nuorten hyvinvoinnista, elintavoista ja arjen voimavaroista alkukeväällä, 10.2.2021. Seminaari on suunnattu ammattikoululaisten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tilaisuuden suunnittelusta ja ”raamittamisesta” vastaa joukko Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita osana projektinhallinta-opintojaan.

Helmikuun asiantuntijajohtoinen koulutus järjestetään puolipäiväisenä webinaarina. Alueen ammattilaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa seminaarin aiheisiin: sosionomit kartoittivat mielenkiinnon kohteita, aihetoiveita ja koulutustarpeita syys-lokakuussa Webropol-kyselyllä. Vastaajat saivat valita kolme mielestään tärkeintä ja tarpeellisinta aihetta annetusta listasta. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kirjata omat toiveensa avoimeen kysymykseen. Kartoitukseen osallistui kaikkiaan 20 nuorten parissa toimivaa ammattilaista.

”Kartoituksen aihevalikoima  muotoutui aiemman tutkimustiedon perusteella”, kertoo seminaarisuunnittelu-projektin viestintävastaavaksi valittu Satu Rosendahl.

Laajassa aihevalikoimaan oli listattu seuraavat kokonaisuudet: päihteiden käytön nykytila Varsinais-Suomessa, päihteet ja nuorten aivot, päihteiden käytön taustatekijät ja niihin vaikuttaminen, nuorten itsetunto ja itsetunnon tukeminen, nuorten voimavarat ja niiden tukeminen, päihteiden käytön kartoitus ja mittarit, päihteiden korvikkeet ja muuntohuumeet, päihteiden vaikutus uneen, päihteet ja sosiaalinen ympäristö, päihteiden saatavuus ja hankinta sekä nuoret, päihteet ja terveys.

”Kaikkein eniten tarvetta tuntuu olevan päihteiden käyttöön vaikuttaviin taustatekijöihin sekä nuorten itsetunnon ja voimavarojen tukemiseen. Näistä lähtökohdista me alamme hahmotella kevään tulevaa koulutusta”, Rosendahl toteaa.

Sosionomiopiskelijat pitivät mielenkiintoisena, että kyselyn avoimeen kysymykseenkin vastattiin aktiivisesti. Ammattilaiset toivoivat saavansa koulutusta muun muassa konkreettisista vinkeistä ja keinoista ammattikoululaisten nuorten tukemiseen sekä asiantuntijaluentoa ammattilaisten myötätuntouupumuksesta ja jaksamisesta kuormittavissa työelämän tilanteissa.

”Ja toivottiinpa niissä jopa hankkeen laajenemista lukioikäisiin”, Rosendahl lisää.

Sosionomiopiskelijat laativat koulutusrungon ja esittelevät sen hanketoimijoille loka-marraskuun aikana. Tällöin alkaa myös asiantuntijoiden rekrytointi. Koulutuksen markkinoinnin on tarkoitus pyörähtää käyntiin loppuvuodesta.