Kartoitus: Nuoret pelkäävät syyllistämistä ja heillä on korkea kynnys hakeutua terveydenhoitajalle

22.03.2022

ANKKURI-hanke käynnisti helmikuussa kartoituskyselyn ammattikouluopiskelijoille opiskeluterveydenhoitajan palveluista. Kaikille Turun ammatti-instituutin opiskelijoille suunnatulla kartoituksella selvitettiin ammatti-instituutin terveydenhoitajan palveluita ja palvelujen saatavuutta sekä sitä, miten nuoret kohtaavat terveydenhoitajan koulussa. Lisäksi selvittiin, millaista ohjausta ja palvelua nuoret toivoisivat terveydenhoitajalta.

Kartoitukseen vastasi kaikkiaan liki 400 opiskelijaa. 43% vastaajista oli 16-17-vuotiaita, 22% 18-19-vuotiaita ja 30% yli 20-vuotiaita. Vastaajista yli 70 % oli naisia, 22 % miehiä ja noin kolme prosenttia muunsukupuolisia. Terveydentilansa hyväksi arvioi 49%, kohtalaiseksi 33% ja heikoksi 6% vastaajista. Erittäin hyväksi terveytensä arvioi 10 % vastaajista ja erittäin heikoksi alle 1% vastaajista.

Alustavan tulosanalyysin mukaan hämmentävää on, että liki 10% kaikista kartoitukseen vastanneista ei keskustele kenenkään kanssa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, 21 % keskustelee ammattilaisten kanssa ja liki 20 % kavereiden kanssa. Vanhemmat vastaajat keskustelevat terveydentilastaan pääasiassa puolison tai kumppanin kanssa.

Liki puolet opiskelijoista muisti tavanneensa koulutalonsa terveydenhoitajan, 36 % totesi terveydenhoitajalle pääsyn olevan helppoa. Liki 40% vastaajista ei ole kuluneen vuoden aikana kertaakaan tavannut terveydenhoitajaa. Opiskelijoista n. 24 % on keskustellut nikotiinituotteista ja niiden terveysriskeistä terveydenhoitajan kanssa.

Ammattikouluopiskelijat kaipaavat terveydenhoitajalta konkreettisia neuvoja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Terveydenhoitajalta toivotaan avointa ja motivoivaa lähestymistapaa aiheeseen. Kartoitukseen vastaajat kokivat tärkeäksi, että opiskelija tulisi olla itse motivoitunut aiheeseen, eikä aiheesta saisi keskustella pakotetusti. Nuoret pelkäävät syyllistämistä ja heillä on korkea kynnys hakeutua yksin terveydenhoitajan puheille.

Opiskelijat toivoivatkin terveystarkastusten lisäksi säännöllisiä tapaamisia terveydenhoitajan kanssa ryhmänä sekä teeman mukaista yleistä informaatiota ja keskustelua. Terveydenhoitajan jalkautumisen opiskelijoiden pariin koetaan helpottavan nuorten hakeutumista terveydenhoitajille, kun hän on jo ennestään tutumpi opiskelijoille.

Kartoitus pohjautuu ANKKURI-hankkeessa aiemmin julkaistuun kirjallisuuskatsaukseen, jonka mukaan nikotiinittomuus- ja päihteettömyystyön toteutus ammatillisissa oppilaitoksissa on haasteellista ja monissa oppilaitoksissa resurssit eivät ole riittäviä. Opiskelijat eivät pidä terveydenhoitajan tukea uskottavana ja kokevat terveydenhoitajan etäisenä. Terveydenhoitajat taas kokevat resurssien rajallisuuden vaikeuttavan neuvonta- ja ohjaustyötä.

Tarkempi tulosanalyysi valmistuu huhtikuun aikana. Tutkimuskartoituksen tulosten avulla kehitetään mm. ammatti-instituutin opiskelijatuen palveluita sekä erityisesti päihteettömyyden ja nikotiinittomuuden ammattilaistuen mahdollisuuksia.

Lisätietoa kartoituksen tuloksista: projektipäällikkö Minna Salakari, minna.salakari@turkuamk.fi, p. 040 730 78 77