Iida, Johanna ja Jan ovat ANKKURI-hankkeen uusia vahvistuksia

16.11.2020

ANKKURI-hankkeen projektikoordinaattorin jäätyä alkusyksystä äitiyslomalle, loppuvuoden uusina toimijoina aloittivat kaksi opiskelija-assistenttia, Iida Salomaa ja Johanna Lindegren, sekä päätoiminen tuntiopettaja, terveydenhuollon asiantuntija ja kokenut projektityöntekijä Jan Holmberg. Kolmikko työskentelee ANKKURISSA tämän vuoden loppuun saakka.

Salomaa ja Lindegren olivat jo aiemmin hankkeelle tuttuja toimijoita: he tekevät omaa opinnäytetyötään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa. Terveydenhoitajana toimiva Salomaa on toteuttanut Turun ammatti-instituutissa voimavarakyselyn (n=500), Lindegren, joka toimii päätyössään fysioterapeuttina, taas instituutin opetukseen kehitetyn terveystietotestin esitestauksineen. Projektiassistentteina heidän tärkeimpinä työtehtävinään ovat omien opinnäytetöidensä tuotosten esittely kohdeorganisaatiolle ja laajemmalle yleisölle.

Lindegren toteuttaa terveystietotestin kokonaisuuden ammatti-instituutissa joulukuun aikana, analysoi sen tulokset ja kouluttaa nuorten parissa toimivat opettajat terveystietotestin opetuksellisen käytön moniin mahdollisuuksiin. Terveystietotestillä voidaan mitata ammattikoulun ensimmäistä vuosiluokkaa käyvien nuorten terveyteen ja elintapoihin liittyvä tietopohja. Tulosten pohjalta opetusta ja moniammatillista terveyden edistämisen toimintaa voidaan kehittää ja suunnata tarveperustaisesti.

Salomaa kokoaa asiantuntijaraadin ammattilaisista ja esittelee oman työnsä tuotoksena syntyneet nuorten profiilit. Raadit lähtevät hänen johdollaan, profiilien perusteella, kehittämään terveyden edistämisen toiminnallisia menetelmiä instituutin opiskelijoille. Salomaa toteuttaa lisäksi voimavarakyselyn alueen lukioissa loppuvuoden aikana. Näin hankkeessa toteutettavaa terveyden edistämisen työtä voidaan kohdentaa entistä paremmin koskemaan ammattiin opiskelevia nuoria.

Jan Holmberg vastaa ANKKURIn monikanavaisesta sisällöntuotannosta, opiskelija-assistenttien ohjauksesta sekä koulutuskokonaisuuksien ja ensi vuoden julkaisutoiminnan suunnittelusta yhdessä projektipäällikkö Minna Salakarin kanssa.

ANKKURIn syksy on siis työntäyteinen ja vilkas – koronarajoituksista huolimatta! Kaikista käynnissä olevista opiskelijatöistä, opiskelija-assistenttien toiminnasta ja ensi vuoden suunnittelusta tiedotamme vielä tämän vuoden puolella.